Geçmişten Bugüne Yangın Alarm Sistemleri

Geçmişten Bugüne Yangın Alarm Sistemleri

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Tarihi

Endüstrileşme ve buna bağlı olarak teknolojinin gelişimi ile erken yangın algılama imkanı elde edilmiş ve uyarılar el zili veya çıplak insan sesi yerine 1800lerin ortalarında telgraf ile tehlike durumu bir noktadan bir noktaya aktarılmıştır. Bu işlem modern zamanlarda çeşitli elektromekanik ya da elektronik sesli ve/veya ışıklı uyarı cihazları ile yapılmaya başlanmıştır.

İlk dedektörler, ziller ve kontrol panelleri 1800lerin sonlarına doğru ABD’de üretilip kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise insana bağımlı olmayan otomatik uyarı verme özellikleriyle bazı sıcaklık algılayıcıları güvenlik amaçlı olarak kullanılmıştır. Bunlar belli bir sıcaklıkta eriyerek bir kontağın açılmasını sağlayan lehim alaşımlı sıcaklık detektörleri, farklı genleşme katsayılarına sahip olan iki farklı metal şeridin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bimetalli sıcaklık detektörleri ve elektropnömatik sıcaklık artış hızı detektörleri gibi sıcaklığa duyarlı cihazlardır.

1970lerden sonra ise özellikle bugün konvansiyonel yangın algılama sistemi olarak adlandırdığımız sistemler üretilmeye başlanmıştır. 1980lerde analog adresli cihazlar ve 1990lardan sonra ise mikroişlemcili dağıtılmış zekalı sistemler kullanılmaya başlanmıştır.