ISO 15371: 2009(E)

ISO 15371: 2009(E) Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemleri Standardı

Kapsam

Bu Uluslararası Standart, davlumbaz, kanal, fritöz ve diğer yağ-yüklü aletleri (Pişirme Cihazlarını) korumak için mühendislik öncesi yangın söndürme sistemlerinin işletilmesi, test edilmesi ve tasarımını kapsamaktadır. Ön-mühendislik yangın söndürme birimleri de yapı ve bileşenlerin performans gereklerine uymak için gereken belirli türleri, tasarım, boyut ve düzenlemeler için geçerlidir.

Bu Uluslararası Standart; Parçaların test edilmesi ve değerlendirilmesi için minimum gereksinimleri sağlar.

Bu Uluslararası Standart gerekliliklerinde kapsanandan yeni veya farklı özellik, nitelik, bileşen, malzeme ya da sistemleri içeren ve yangın, elektrik şoku, ya da insanların yaralanmasına yol açan bir ürün, uygun nihai-ürün testi ve ek bileşenler kullanılarak değerlendirilmelidir.

Yardımcı Araç-Gereçler

Söndürme sistemi ile birlikte kullanılan araç-gereçler ifade eder.

Pişirme Cihazları

Pişirme cihazı, sıvı yağlı bir yüzeye sahip olan ya da yağ ile pişirme yeteneğine sahip olan bir cihazları ifade eder.

Pişirme Yağı

Yemek pişirme amaçlı kullanılan kullanılmamış bitkisel içerikli yağı ifade eder. 

Tüp / Vana Düzeneği

Tüp bir vana içermeli ve tüp vana aktive olana kadar, kimyasal söndürme sıvısı ve genleşmiş gazın depolanmasını sağlar.

Fritöz

Pişirme yağının kullanıldığı, ticari olarak kullanılabilen elektrikli pişirme cihazını ifade eder.

Nozul (Boşaltma/Püskürtme Nozulu)

Kimyasal söndürme sıvısını pişirme cihazının üzerine ya da belirli bir bölge içine püskürtülerek dağıtılması için kullanılan bileşeni ifade eder.

Püskürtme Oranı

Bir nozuldan püskürtülen kimyasal söndürme sıvısı miktarıdır.

Püskürtme Zamanı

Nozulda kimyasal söndürme sıvısının ilk görünmesi ile püskürtmenin ağırlıklı olarak gaz haline geldiği ya da kesildiği zaman arasındaki zaman aralığını ifade eder.

Havalandırma Kanalı

Pişirme buharlarının havalandırma davlumbazından sonra havalandırma fanının yardımıyla tahliye edilmesi için kullanılan kanal sistemini ifade eder.

İtici Gaz

Nitrojen gazı (Azot) ya da diğer gazlar söndürme sıvısının püskürtülmesini sağlamak için kullanılan gazı ifade eder.

Söndürme Sistemi Birimi

Yangın söndürme amaçlı kullanılan kimyasal söndürme sıvısının boşaltılması için sabit boru ve nozulların sistem içine tesis edilmesi amacıyla kullanılan bileşenleri ifade eder. Ticari olarak Fittings olarak adlandırılmaktadır.

Gaz Kartuşu

Kimyasal söndürme sıvısını söndürme sistemine boşaltmak için gerekli itici gaz basıncını sağlamak amacıyla haricen kullanılan Nitrojen (azot) tüpünü ifade eder.

Yağ Filtresi

Doğrudan içinden geçen yağ buharının ve havanın yönünü değiştirmesi ile atık yağların toplanmasını amaçlayan bir yağ buharı toplama sistemi bileşenini ifade eder.

Davlumbaz

Pişirme cihazlarından doğrudan gelen egzoz gazlarının ve pişirme yağı buharının toplanarak tahliye kanalı ile dışarı atılmasını sağlayan sistemin bir parçasını ifade eder.

Gösterge

Söndürme sisteminin ya da onun önemli parçalarından birinin ne zaman işlemeye/ işletilmeye hazır olduğunu ya da işletildiğini gösteren mekanik veya elektrikli cihazı ifade eder.

Denetim

Sistemin fiziksel hasarlardan bağımsız ve işler durumda göründüğünün doğrulanması için sistemin veya parçasının görsel muayenesini ifade eder.

Düşük Kaliteli Yağlı (sığır eti) Biftek

Belli bir oranda yağ veya kıkırdak içeren biftek, iyi harelenmiş ve ölçüde tek tip bifteği ifade eder.

Bakım

Araç ve gereçlerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak amaçlı servis yapılmasını ifade eder.

Manuel Çalıştırma

Bir sistemin kullanıcı/operatör tarafından el ile çalıştırılmasını ifade eder.

Üreticinin Kurulum ve Bakım Kılavuzu

Söndürme sisteminin bir parçası olarak üretici tarafından onaylanmış ve sistemi kurma ve bakım talimatlarını içeren kılavuzu ifade eder.

Fritöz

Tek veya çok kazanlı derin yağ kızarıcılarını ifade der. Bu cihazlar elektriklidir ve mekanik olarak birleşebilirler. Her cihazın kazanı ayrı ayrı kontrol edilen bir ısı kaynağı içermelidir.

Uygulanabilir Basınç

Kimyasal söndürme sıvısı tüpünün sistem kılavuzunda belirlenen tam dolum şartlarını ifade eder.

Uygulanabilir Basınç Aralığı

Depolama tüpüne uygulanan basıncın belirli minimum ve maksimum sıcaklıklarda söndürme sistemi için uygulandığı basıncı ifade eder.

İşletim Cihazları

Bir sistemin işletilmesinde yar alan mekanik, elektrik ya da pnömatik cihazları ifade eder.

İşletim - Otomatik

Otomatik İşletim- insan müdahalesi olmadan sistemin çalışmasını ifade eder.

İşletim – Elle Manuel

Elle çalıştırma, sistemin veya parçalarının insanlar tarafından çalıştırılması demektir.

Kullanma Kılavuzu

Söndürme cihazının tamamlayıcı bir parçası olarak hazırlanan ve onaylanan, uygun denetim ve işletim için üreticinin tavsiyelerini içeren kılavuzu ifade eder.

Filtre (Plenum)

Davlumbaz ve havalandırma sistemi içerisinde yağ filtresinin arkasındaki davlumbaz kısmı ile yağ filtresi arasındaki kapalı alanın hacmini ifade eder.

Ön-mühendislik Sistemi Hidrolik Hesap

Test edilen sistemin; Davlumbaz sistemi içerisinde bulunan tüm hacim, yüzey ve cihazların yangın riskine bağlı olarak korunması için kullanılan bileşenlerin; Minimum ve maksimum boru uzunlukları, aksesuarları, parçaların sayısı, nozulların sayısı ve türleri, nozulların yerleşimini, üretici tarafından belirtilen sınırlamalarını göstermesini ifade eder.

Bu sistemler tarafından korunan tehlikeler özellikle tür ve boyuta göre sınırlandırılmış gerçek ateşte test edilmiştir.

Tehlikelerdeki sınırlamaların, üreticinin kurulum ve denetim kılavuzunda yer alan nozul yapılanmalarının ve boruların bu sistemler tarafından korunmasına izin verilmektedir.

Basınçlı Tüp

Kimyasal Söndürme sıvısı tüpü; Söndürme amaçlı kullanılan kimyasal söndürme sıvısı ve itici gaz nitrojen (azot) için depolama sağlayan tüpü ifade eder.

Ürün

Uluslararası Standartların gerekliliklerini yerine getiren yangın söndürme sistemini veya bunun bir kısmını ifade eder.

Kapatma Cihazı

Cihaz, sistem tarafından korunan araçlara giden yakıtı ve gücü kesmek için ya da sistemin çalışması üzerine kapatılması gereken diğer araçlar için, söndürme sistemi ile birlikte kendiliğinden çalışacak kontak gurubunu ifade eder.

Sinyal

Elektrik ya da diğer yollarla ilişki kuran durum göstergesini ifade eder.

Ayrılmış Hazneli Fritöz

Fritöz kazanını bölümlere ayıran, ayrılmış parçalardan oluşan elektrikli kızartıcı. Her ayrılmış hazneli fritöz ayrıca kontrol edilen bir ısı kaynağı içermektedir.

Devrilir Tava

Kızarmış yiyecek, sote, kaynatma ya da haşlama amaçlı kullanılan pişirme cihazlarını ifade eder.

BİLEŞENLER

GENEL

Sadece üreticinin kurulum ve denetim kılavuzunda yer alan ya da izin verilen sistem bileşenleri kullanılmalıdır. Özel söndürme sistemi ile kullanmak için üretici tarafından onaylanan alternatif bileşenler kullanılmalıdır.

DEDEKTÖRLER

Dedektörler, yangını algılayabilme yeteneğine sahip cihazlar olarak kabul edilmektedir.

PÜSKÜRTME NOZULLARI

Nozullar onaylanmış kullanım amacı haricinde kullanılmamalıdır.

Nozullarda dâhili bir süzgeç veya nozulun hemen üst kısmında yer alan ayrı bir süzgeç bulunmalıdır.

Nozullar pirinç, paslanmaz çelik ya da diğer korozyona dayanıklı maddeler veya korozyona karşı içte ve dışta koruma sağlayan kaplamaya sahip yapıda olmalıdır.

Nozullar yanıcı olmayan ve deformasyona uğramaksızın beklenen yangın pozlarına dayanabilen maddelerden imal edilmiş olmalıdır.

Nozul tiplerinin tanımlanması için işaretlenmiş olmalıdır.

Bütün püskürtme nozullarında; yağlı buharın, nemin veya boru içindeki diğer yabancı maddelerin nozula girmesini engellemek için kapaklar ya da uygun diğer araçların olması sağlanmalıdır.

Nozul söndürme sıvısını filtre kapaklarına, bacaya, korunacak cihazlara ve diğer yüzeylere püskürterek boşaltmalıdır.

İŞLETİM CİHAZLARI

İşletim cihazları kazayla çalışmaya karşı güvenli olarak tasarlanmış olmalıdır.

İşletim cihazları ortam sıcaklık aralığında düzgün bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmalı ve işaretlenmelidir.

MANUEL-ELLE BOŞALTMA BOTUNU

Elle boşaltma butonu fazla bir kuvvet gerektirmemelidir.

Elle boşaltma butonu işletimin güvenliğini sağlamak için fazla bir harekete gerek duymamalıdır.

Bütün elle boşaltma butonları kullanım talimatlarına sahip olmalıdır. Bu talimatlarda kullanılan pictographlar olan yazıları içermelidir.

Bütün uzaktan elle boşaltma butonları koruma sağladığı tehlikelere karşı işaretlenmelidir.

KAPATMA CİHAZLARI (KONTAKLAR)

Sistemin, davlumbaz havalandırma veya pişirme cihazlarında oluşacak yangın ile aktivasyonu sağlandığında tüm ekipmanın ısı üreten tüm yakıt kaynakları ve elektrik gücü otomatik olarak kapatılmalıdır.

Gazlı cihazlar, koruma gerektirmezler fakat aynı havalandırma sistemi altında konumlandırılmışa yakıt kaynakları kapatılmalıdır.

Eğer yangın söndürme sistemi sıfır veya çok yüksek hızlı hava akış durumlarında test ediliyorsa, egzoz fanları ve tamponların (yangın damperleri) sistemin aktivasyonunda kapatılmasına gerek yoktur.

Kapatma cihazları pnomatik olarak tetikleniyorsa (İtici gaz ile) gaz köpük tüpüne gitmeden önce gaz kesme sistemini tetiklemelidir.

Aktivasyon sonrasında pişirme cihazlarına yakıt veya elektrik tekrar verilmeden önce kapatma cihazının elle yeniden kurulması gerekmektedir.

Boru, Bağlantı Parçaları, Tüp ve Hortumlar

Boru ve onunla bağlantılı parçalar (fittingsler); söndürme sıvısı ile uyumlu fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip yanıcı olmayan maddeden oluşmalıdır.

Boru, boru bağlantı parçaları ve bunların birleşme yerleri boru sisteminde beklenen maksimum basınca dayanmalıdır.

Boru, hortum, tüp ve bağlantı malzemeleri ve türleri üreticinin kurulum ve bakım kılavuzuna uygun olmalıdır.

Kimyasal Söndürme Sıvısı

Kullanılan söndürme sıvısı, sistem üreticisi tarafından tavsiye edilen bakım ve işletim kılavuzunda belirlenen kimyasal sıvı olmalıdır. 

Farklı üreticilerin sıvıları karıştırılmamalıdır.

Göstergeler

Sistemler, yeniden doldurulmaya ihtiyaç duyduğunu ya da hazır durumda olduğunu göstermek için sesli ya da görsel bir göstergeye sahip olmalıdır.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Genel

Yangın söndürme sistemleri gereksinimlerini karşılamalıdır.

Kullanım

Tehlikeye karşı korunabilir cihazın içeriği:

Davlumbazlar, vakum sistemleri, havalandırma ve filtreler ile bunlarla ilgili mutfak cihazları, fritöz dahil olmak üzere ocaklar, ızgaralar, tavalar, ve benzer yağ yüklü cihazlar;

Özel atık yağ tahliye cihazları;

Egzoz sistemine kurulu olan enerji geri kazanım cihazları.

Uygulamalar

Onaylanan sistemin yeterli koruma sağlaması için sistem sınırlamaları ve uygulama metotları için imalatçının kurulum ve bakım kılavuzuna bakılmalıdır.

Korunan tüm pişirme cihazları, davlumbaz sistemi ve havalandırma sistemi bireysel olarak kurulmuş veya eş zamanlı çalışacak şekilde tasarlanmış birden fazla sistemle korunuyor olabilir.

Yangınla birlikte aynı anda ateşe yakınlıkları sebebiyle iki ya da daha fazla tehlikenin ortaya çıktığı yerde, tehlikeler aşağıdakilerden biriyle önlenecektir:

  1. a) Aynı anda çalışmak için kurulmuş bireysel sistemler; (Paralel çalışma)
  2. b) Aynı anda ortaya çıkabilecek tüm tehlikeleri önlemek için tasarlanmış tek bir sistem.

Yangının bir bölgeden diğerine yayılımına izin verecek herhangi bir tehlike tek bir yangın tehlikesi olarak kabul edilir.

Sistemin Harekete Geçirilmesi

Tüm sistemler el ile yâda hem el ile hem de otomatik çalıştırma yöntemine sahip olmalıdır.

Sistemi harekete geçirmede, otomatik ve el ile harekete geçirmede, harici kontrol vanası ve buton ile her bir parça ayrı ve biri birinden bağımsız olmalı, böylece birisi arızalanırsa diğerinin çalışması etkilenmemelidir.

Mekanik boşaltma mekanizması kullanıldığı zaman mekanik algılama ve uzaktan boşaltma kontrolü için tek bir hat bulundurulmalıdır. Uzaktan el ile kontrol öncesinde tüm algılama cihazları aynı hat üzerinde kurulmuş olmalıdır, bu yüzden herhangi bir cihaz arızalandığı zaman sistem etkilenmemelidir.

Otomatik algılama ve sistem çalıştırılması imalatçının kurulum ve bakım kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır.

Sistemin doğru çalışması için gerekli olan cihazlar sistem çalışması ile eş zamanlı bir şekilde çalışacaktır.

Her bir sistem için en azından bir el çalıştırıcının olması sağlanmalıdır.

Tüm çalıştırma cihazları çalışmalarını engelleyecek veya sistemin hatalı çalışmasına sebep olabilecek mekanik, çevresel veya diğer koşullara maruz kalmayacak şekilde tasarlanmış, yerleştirilmiş, kurulmuş ve korunuyor olmalıdır.

Sistemin çalıştığını, servis gerekliliğini ve sistemin yeniden doldurulması gerektiğini göstermek için sesli veya görsel bir gösterge mevcut olmalıdır.

Yangın söndürme sistemi, varsa, yangın alarm sistemine bağlanabilmelidir, böylelikle yangın söndürme sisteminin çalıştırılması yangın alarm sesini başlatacak ve aynı anda yangın söndürme işlevini gerçekleştirecektir.

Ortak egzoz havalandırma kanalarını koruyan otomatik sistemler uzaktan el ile çalıştırıcıya ihtiyaç duymamaktadır.

Mekanik çalıştırıcıların yöntemleri mekanik olmalı ve çalıştırma için elektrik gücüne ihtiyaç duymamalıdırlar.

Denetim

Aşağıdakilerden birinin denetimi gerçekleştiğinde, arıza sorunlarının ortaya konması için tasarlanacaktır:

  1. a) Otomatik algılama sistemi;
  2. b) Elektrikli çalıştırma devresi;
  3. c) Elektrik güç kaynağı.

Denetlenen cihazın veya eşyanın arızasını gösteren sinyallerin istemi verilmeli ve herhangi bir arızanın pozitif göstergesi, çalışma veya tehlikeli koşullarını gösteren sinyallerden farklı olmalıdır.

Sistem konumu

Kimyasal söndürme sıvısı tüpleri ve itici gaz mekanizmaları imalatçının kurulum ve bakım kılavuzunda belirtilen sıcaklık aralığında yerleştirilmelidir.

İmalatçının çalışma sıcaklığı aralığının dışında çevre sıcaklıkları bekleniyorsa sıcaklığı onaylanan aralıkta tutmak için önlem alınmalıdır.

Kimyasal söndürme sıvısı tüpleri ve itici gaz mekanizmaları mekanik, kimyasal veya başka türlü bir hasara maruz kalmayacakları yerlere yerleştirilmelidirler.

Kimyasal veya mekanik şartlara maruz kalacakları bekleniyorsa barikat veya koruyucular gibi koruyucu cihazlar sağlanmalıdır.

Kimyasal söndürme sıvısı tüpleri ve itici gaz mekanizmaları teftiş, bakım ve dolum için erişilebilir olmalıdır.

Kimyasal söndürme sıvısı tüpleri ve itici gaz mekanizmaları tehlikelerin yakınlarına ya da tehlikeden korunmuş yerlere yerleştirilebilir fakat yangına maruz kalabilecekleri yerlere yerleştirilmeyeceklerdir.

Boşaltma (Püskürtme) Nozulları

Tüm boşaltma nozulları onları çalışmaz hale getirebilecek tüm mekanik, çevresel veya diğer faktörlere maruz kalmayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve yerleştirilip, kurulup ve ya korunmalıdır.

Boşaltma nozulları bağlanacak ve desteklenecektir.

Özel şartlar

İki ya da daha fazla davlumbazı ya da filtre alanını ya da her ikisini de koruyan sistemler, davlumbaz ya da filtre alanı altındaki ilgili mutfak cihazlarının aynı anda kullanımını sağlamak için kurulacaktır.

Sistemin onay tespit düzenlemelerine göre kurulduğunda birden fazla alet için tek bir algılama cihazına izin verilmektedir.

İmalatçının onayı uyarınca her bir egzoz havalandırma açıklığından en az bir ısı detektörü ya da eriyebilir algılama hattı kurulacaktır.

İmalatçının onayı uyarınca tüm korunan mutfak cihazlarının üzerinde bir ısı detektörü ya da eriyebilir algılama hattı olacaktır. Isı detektörleri ya da eriyebilir algılama hattı egzoz havalandırma kanalı içine cihazların üzerinde olacaktır.

Borunun ya da diğer bağlantının bir tahliye kanalı ya da davlumbaza girmesi halinde sıvı geçirmez sürekli harici kaynak yapılmalı ya da uygun bir cihazla izole edilmelidir.

Ortak Egzoz Kanalının Korunması

Ortak egzoz tahliye kanalı aşağıdaki yöntemlerden biriyle korunacaktır:

Tüm bağımsız davlumbaz, tahliye kanalı ya da cihaz koruma sistemlerinin aynı anda çalıştırılması;

Tüm genel egzoz tahliye kanalı sistem korumasının ve herhangi bir davlumbaz, tahliye kanalı ve pişirme cihazı koruma sisteminin aynı anda çalıştırılması.

Bir ısı detektörü ya da eriyebilir algılama hattı her bir yan havalandırma kanalı

– ana havalandırma kanal bağlantısında mevcut olmalıdır.

Herhangi bir yan havalandırma kanal – ana havalandırma kanalı ısı detektörünün ya da eriyebilir algılama hattının çalışması sadece ortak havalandırma kanal sistemini çalıştıracaktır veya tüm bağımsız sistemler yangın alarmı kontrol paneline bağlanacaktır.

Cihazların tüm yakıt ve ısı kaynakları genel egzoz tahliye kanalından gelen herhangi bir koruma uyarısının çalışması üzerine kapatılacaktır.

Egzoz sistemlerindeki tutuşturma kaynakları korunacak ve imalatçının önerileri ve onay testine uygun olarak ayrı bir algılama sistemine sahip olacaktır.

Hareketli mutfak cihazlarının pişirme işlemleri sırasında cihaz püskürtme nozullarıyla ilgili doğru şekilde yerleştirilmesini sağlamak anlamına gelir.

TEST YÖNTEMLERİ

Mutfak Cihazları Söndürme Testleri

Genel

Bir söndürme sistemi birimi, kullanılması hedeflenen her bir mutfak cihazı türü için koruma ve nozul yerleştirme sınırlamalarına sahip olacaktır. Fritözün koruma ve nozul yerleştirme sınırlamalarının testi geçmesi halinde tüm diğer mutfak cihazları için teste gerek kalmamaktadır. Farklı nozul kapsam ve yerleştirme sınırlamalarına sahip olan mutfak cihazları için yangın testleri gereklidir.

Özel yangın söndürme test yöntemleri verilmiştir. Bir sistemin boşaltımı sırasındaki sıçrama testi uygun olarak sağlanacaktır.

Sadece davlumbaz, havalandırma kanalı ve ızgara testi için, yağ yeni ya da kullanılmış bitkisel yağ ya da kuyruk yağı kullanılacaktır. 

Bir mutfak cihazıyla test edildiğinde söndürme sistemi birimleri şunları yapacaktır:

Cihazdaki alevin bir dakikada ya da daha kısa sürede tamamen söndürülmesi ile sonuçlandırılması;

Sistemin boşaltılmasının başlangıçtaki yangından daha büyük bir ateş topunun cihaz üzerinde oluşmasına sebep olmaz.Fritözler, Çin tavaları ve ocaklar için yağın ya da yağın sıcaklığının gözlenen otomatik yanma sıcaklığının azalıncaya kadar yağın yeniden yanmasına izin verilmemesi,

Fritözler, Çin tavaları ve ocaklar haricindeki tüm cihazlar için yağın yeniden yanmasına izin vermemesi.

Aksi belirtilmedikçe her bir yangın testi; imalatçının kurulum talimatları uyarınca bağlantı parça sayısı ve borunun boyut ve uzunluğuna bağlı olan maksimum boru sınırları kullanılarak, söndürme sisteminin montajı ile elde edilen en az kimyasal sıvı miktarı ve en az boşaltım hızı ile gerçekleştirilmelidir.

Tüp/valf kapasite oranına göre doldurulacak ve tüp ya da gaz kartuşu normal çalışma basıncına ulaşana dek itici gaz ile basınçlanmalıdır. Bu testler için kullanılacak tüp/valf montajı ya da gaz kartuşu imalatçının kurulum talimatlarında belirtilen minimum depolama sıcaklığında belirtilen şartlarda olan bu testler için kullanılır.

Söndürme testleri hem maksimum hem de minimum nozul yüksekliklerinde, her bir nozul yangın söndürme ile ilgili imalatçının kurulum talimatları uyarınca en zor yerde ve yönde olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Sıçratma testleri, nozul kurulum talimatlarınca izin verilen en zor yer ve yönde konumlanacak şekilde minimum nozul yüksekliğinde gerçekleştirilmelidir.

Test edilen cihazın pişirme alanının uzunluğu ve genişliği, kurulum talimatlarında belirtilen maksimum alanı kapsamalı ve boyut sınırlarını karşılamalıdır.

Birçok cihazın korunması için tek bir boşaltma nozulunun kapsaması imalatçının kurulum talimatları uyarınca test edilmelidir.Büyük bir pişirme cihazı aşağıdaki durumlar haricinde birden fazla nozulla korunmayacaktır.

Birden fazla nozulla korunan bir fritözü toplam pişirme yüzeyini geçmemesi Her bir nozulun kapsama alanının tek bir cihazı kapsama alanını geçmemesi halinde. Aşağıdakiler bu alt maddenin gereksinimlerinin istisnalarıdır.

Fritöz şartlarına uyum belli pişirme yüzeyi alanı kapsamı kullanılarak gösterildiğinde, bir fritözün korunması toplam pişirme yüzeyi alanı kullanılabilir.

Toplam pişirme alanı şartı eğimli tavalara / pişirme tavalarına uygulanmaz.

Her bir söndürme testinin yürütülmesinden önce cihaz temizlenecek ve yeni pişirme yağı sağlanacaktır.

Fritöz

Bu test için kullanılan fritöz piyasada mevcut bir doğal gaz, propan ya da elektrikli fritöz olmalı, imalatçının kurulum talimatlarında belirtilen pişirme yüzey alanına sahip olacaktır. Dâhili yağ haznesi ya da benzer bir parçaya sahip fritözler için hesaplanan pişirme alanı, damlama alanıyla birlikte imalatçının kurulum talimatlarında belirtildiği gibi olacaktır.

Test edilen tüm fritözler ortalama ısınma hızına ve soğuma hızına sahip olmalıdır. Ortalama ısınma ve soğuma hızları sıvı yağın üstü açık kızartıcıyla kızartıcının maksimum enerji girişi sırasında ısıtılması ile belirlenir. Yağı ısıtmak için gerekli olan süre cihazın sıcaklığındaki artışı hesaplamak için kullanılacaktır. Sıvı yağın sıcaklığı ulaştığında fritözün enerji kaynağı hemen kapatılacaktır. Soğuyan sıvı yağın sıcaklığı daha sonra izlenecektir. Yağın sıcaklığı derece olarak soğuma hızı ölçülecektir. Fritöz test süresince çevre sıcaklığında test edilecektir.

Çok tekneli ya da parçalı tekneli fritözler püskürtme nozulu ile imalatçının kurulum kılavuzunda izin verilen en zor konum ve yönde yerleşmiş şekildeyken ayrıca test edilecektir.

Parçalı tekneli fritözler ısıtılacak teknenin bitişiğindeki teknelerden biri ya da daha çoğunun sıvı pişirme yağıyla doldurulduğu ve ısıtıldığı yer test edilecektir. Söndürme sistemi çalıştırıldığında tüm tekneler için enerji kesimi gerçekleşecektir. Bitişikteki teknelerdeki sabunlaşmış köpük sistemin çalışmasından sonra yanan tekneye geçerse bitişikteki teknelerdeki yağ sıcaklığı köpük geçişlerinin önleneceği noktaya getirilecektir ya da köpüğün yanan tekneye geçmesini önleyecek önlemler alınacaktır.

Fritöz, Yağ seviyesi fritöz kazanın en üst kenarından aşağıda olana kadar yeni ve kullanılmamış yağ ile doldurulacaktır. Sıvı yağın belirtilen fritözlerle test edilmesi halinde kendiliğinden yanma sıcaklığına sahip olması gerekmektedir. Test sırasında kendiliğinden yanma sıcaklığı az olmamalı ve iki dakikalık serbest yanmanın başlama zamanlaması yüksek yağ sıcaklığında başlamalıdır.

Fritözdeki sıvı yağ, kendiliğinden yanma gerçekleşene kadar ısı kaynağıyla ısıtılacaktır. Yağ sıcaklığının ulaşması ve yağın yanmaması halinde el ile yakılacaktır. Ateş, fritöz ısı kaynağının en az iki dakikalık periyot boyunca açık kalmasıyla birlikte serbest olarak yanacaktır.

GRIDDLE (Saç ızgara)

Yangın testi için kullanılacak grill en az kalınlığında metal levhadan imal edilmiş olacak ve derinliğinde olacaktır.

Grill sıvı yağla doldurulacaktır.

Grill deki sıvı yağ ani yanma gerçekleşene kadar grillin ısı kaynağı tarafından ısıtılacaktır. Pişirme alanının tamamen alevlerle kaplanmasından sonra ateş en az bir dakika boyunca serbest olarak ısı kaynağı açık olarak yanacak ve daha sonra ısı kaynağı kapatılacak ve söndürme sistemi birimi boşaltılacaktır.

Ocak

Test için kullanılacak ocak piyasada mevcut olan elektrikli, doğal gazlı veya propan yakıtlı ocak veya çeşitli ocak özelliklerini göstermek için imal edilmiş ticari ocak olacaktır. İmalatçının arka rafa sahip bir ocağın korunmasını talep etmesi halinde maksimum boyuttaki bir arka raf en az yükseklikte yerleştirilerek imalatçının kurulum talimatları uyarınca test için kullanılacaktır. Ocağın pişirme yüzeyleri imalatçının kurulum, kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilen maksimum kapsama alanı kadar olmalıdır.

Testler için aşağıdaki test kazanları kullanılacaktır:

Dökme demir tencere ile test için tencere sıvı yağ ile doldurulacaktır. Paslanmaz çelik tencere ile test için tencere sıvı yağ ile doldurulacaktır. Yağ seviyesi yağ sıcaklığı ölçülecektir.

Sıvı yağ kendiliğinden yanma sıcaklığına sahip olmalıdır. İki dakikalık serbest yanış başladığında kendiliğinden yanma sıcaklığı az olmamalıdır.

Kimyasal söndürme sıvısının tamamen boşaltılması üzerine, koşullara uyum sağlamış sayılacaktır.

Gazlı radyan ızgara

Test için ticari olarak erişilebilir olan bir gazlı radyan ızgara ya da ticari olarak erişilebilir bir gazlı radyan ızgarayı temsil edebilmek için imal edilmiş bir ızgara kullanılacaktır. Izgaranın ısı kaynağından aşağıda damlatma tavasına sahip olması gerekmektedir. Bir söndürme sistemi birimi belirli kapsam ve nozul yerleştirme sınırlamaları kullanan bir gazlı radyan ızgara kullanılan başarılı söndürme testine dayanılarak elektrikli ızgara ile kullanılabilmektedir.

İnce bir plastik levha, biftek ve yağ içeren plastik yiyecek ambalajı gibi, mangal ızgaradan belirli bir uzaklıkta düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Plastik levha yarı katı yağla kaplanmalıdır. Damlama kabı sıvı yağla doldurulmalıdır. Mangal ızgaranın ısı yayan panelleri, sıvı yağ damlalarını ateşlemek için yeterli sıcaklıkta olması amacıyla, maksimum güçte, yakıcıyla ısıtılmalıdır. Isıtma kaynağı kapatılmalı ve söndürme sistemi, en üst alev yüksekliği bir dakikalığına pişirme alanı tamamen alevle kaplandıktan sonra boşatılmalıdır.

Elektrikli mangal ızgarası

Piyasada mevcut elektrikli mangal ızgara veya piyasada mevcut elektrikli mangal ızgarayı harekete geçirmek için kurulmuş bir mangal ızgara test için kullanılmalıdır.

Lav, Ponza veya sentetik taş mangal ızgarası

Lav taşı, ponza taşı veya sentetik taş tipi mangal ızgarası için aynı kapsam ve nozul yerleştirmesi sınırları, lav taşı tipi mangal ızgarasının başarılı söndürme testine dayanarak kullanılmalıdır. Bir gaz veya elektrikli ısıtıcılı mangal ızgarası kullanılmalı söndürme sistemi birimi ya ısı kaynağına dayanan başarılı bir söndürme testi kullanımı ile ya da ısı kaynağı ile kullanılmalıdır.

Doğal Kömür Izgarası

Piyasada mevcut kömür ızgara veya piyasada mevcut kömür ızgarayı harekete geçirmek için kurulmuş bir kömür ızgara test için kullanılmalıdır.

İnce bir plastik levha, biftek ve yağ içeren plastik yiyecek ambalajı gibi, mangal ızgaradan belirli bir uzaklıkta düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.

Tam ızgara daha sonra kurulma talimatında belirtilen maksimum derinlik sınırında kömür briketleri ile kaplanmalıdır. Herhangi bir durumda, kömürün derinliği, iki tabaka briketten daha az olmamalıdır.

Kömür briketleri daha sonra, külle kaplanasıya kadar ısıtılmalıdır. Bu gerçekleştiğinde, plastik levha, yağ ve biftek, normal pişirme pozisyonunda, ızgaranın griline yerleştirilmiş olmalıdır. Izgara hızlı bir şekilde aleve karışmaya başlamalıdır. Ateş, pişirme alanı, yüksekliği olan alevleri tamamen kapsayana kadar serbestçe yakılmalı ve ateşin yanmasına izin verilmelidir. Pişirme alanı tamamen alevleri içerdiğinde ve alevlenmeden daha uzun bir süre sonra, söndürme sistem birimi boşaltılmalıdır.

Mesquite tahta mangal ızgarası

Piyasada mevcut mesquite tahta mangal ızgara veya piyasada mevcut mesquite tahta ızgarayı harekete geçirmek için kurulmuş bir mangal ızgara test için kullanılmalıdır. Test daha sonra, mangal ızgara ile kullanmak için niyetlenilmiş mesquite tahta tipi ile kullanılmalıdır.

Dikey Izgara

Piyasada mevcut dikey ızgara veya piyasada mevcut dikey ızgarayı harekete geçirmek için kurulmuş bir dikey ızgara test için kullanılmalıdır. Kavurma odası, ızgaranın yarı yüksekliğine veya buraya yakın yerleştirilmeli ve kavurma fırını dâhil edilmelidir. Toplama kabı, direk olarak kavurma odasının altına yerleştirilmelidir. Kavurma odasının altı, toplama kabına doğru aşağıya eğim verilmelidir ve kavurma odasından yağın akıtılmasına izin vermek için bir açıklığa sahip olmalıdır. Kavurma Odası aynı zamanda, kavurma odasının üstünden direk olarak tamamen çevrelenen ısıtıcı odasını içine almalıdır. Kavurma odası, yağ yüklü buharın dışa atılımını tedarik etmek için, iç geçitler ile ızgaranın tepesine bağlanmalıdır. Izgara, yağ tutucuyu içine almalıdır.

Kavurma odası altındaki toplama kabı, önceden ısıtılmış yağ ile doldurulmalıdır. Kavurma odasının iç yüzeyi, dışarı atma geçitleri ve ızgaranın arkasındaki yağ tutucu,  dolulumu elde etmek için, sıvı yağ ile kaplanmalıdır.

Yağ dolumunu takiben, düşük kalite yağlı biftek, pişirme alanının bir alanı kaplamak için, ızgara fırınına yerleştirilmelidir.

Zincir Izgara

Piyasada mevcut zincir ızgara veya piyasada mevcut dikey ızgarayı harekete geçirmek için kurulmuş bir zincir ızgara test için kullanılmalıdır. Kavurma odasının altı, toplama kabına doğru aşağıya eğim verilmelidir ve kavurma odasından yağın akıtılmasına izin vermek için bir açıklığa sahip olmalıdır.

Kavurma odası altındaki toplama kabı, önceden ısıtılmış yağ ile doldurulmalıdır. Kavurma odasının iç yüzeyi, pişirme porsiyonu ve yağ tutucu, doluluğu elde etmek için, sıvı yağ ile kaplanmalıdır. Yağ aynı zamanda, döndürmek için zincire sebep olması ile zincirin tüm alanları üzerine püskürtülmelidir.

WOK - Kızartma Tavası (Çin Ocağı)

Üreticinin kurulum, işletim ve bakım kılavuzunda belirtilen, en az ve en fazla kızartma tenceresi ölçüleri, test edilmelidir. Kızartma tenceresi ölçüleri, en az ve en fazla yükseklik ve çapla kararlaştırılmalıdır.

Testler için kullanılan ısıtıcı kaynağı, piyasada mevcut elektrik, doğal gaz veya propan ateşlenmiş set üstü ocak olmalıdır.Her bir kızartma tenceresi, kızartma tenceresinin tepesinden ölçülen 75mm hava payını veya, daha büyük yağ derinliği veren hangisi ise, o derinlik de, sıvı yağ seviyesi ile test edilmelidir. Yağ seviyesi ölçülmelidir.

Kızartma tenceresi, ateşin söndürülmesinin başarılmasının en zor olması için karar verilen yerde, yakıcı üzerine yerleştirilmelidir. Kızartma kabı en az ölçü testi için, kızartma kabı en fazla ölçü testi, ateşin söndürülmesini başarmak için en zor yeri temsil eden kızartma tenceresine bitişik yerleştirilmelidir. Test kızartma tavası için üst derece yakıcı, maksimum yoğunluk pozisyonuna ve otomatik ateşleme olana kadar sürekli olarak ısıtılan yağa ayarlanmalıdır. Otomatik ateşlemeden sonra, ateş, periyot için maksimum yoğunlukta, yakıcı ile serbest olarak yakılmalıdır. Serbest yakma döneminden sonra, ısıtıcı kaynağı kapatılmalı ve söndürme sistemi birimi boşaltılmalıdır.

SIÇRAMA TESTLERİ

Fritöz söndürme Sıçrama testleri

Tarif edildiği gibi test edildiğinde, bir söndürme sistemi birimi:

  1. a) Fritözün tamamen söndürüldüğündeki ateşte sonuçlanmalı
  2. b) Fritözün dışına yayılmış yanan yağın dağılma durumu olarak kanıtladığı, söndürme sistemi birim işletimi amacıyla, yanan yağ damlacıklarının sıçramalarının olmayışı ile sonuçlanmalıdır.

Sıçrama testi, nozul veya nozulların testi için, maksimum boşaltma oranı şartı kullanılarak, uygulanmalıdır.

Maksimum boşaltma oranı şartı, genel olarak, boruların maksimum çapı, boruların minimum uzunluğu, boru ve t dirseklerin minimum sayıları ve amaçlanan söndürme sistemi için faaliyette bulunan maksimum sıcaklık şartına uygun duruma getirilmiş kimyasal söndürme sıvısı tüpü veya tetikleme mekanizması kullanılarak elde edilir.

Ateş,  pişirme alanı, yüksekliği alevleri tamamen kapsayana kadar serbestçe yakılmalı ve ateşin yanmasına izin verilmelidir.Pişirme alanı tamamen alevleri içerdiği zaman, söndürme sistemi birimi boşaltılmalıdır.

Fritöz Sıcak Yağ Sıçrama Testi

Tarif edildiği gibi test edildiğinde, bir söndürme sistemi birimi, yağ damlacıkları sıçramamalıdır.Test, nozulların veya nozulun testi için, maksimum boşaltma oranı şartı kullanarak uygulanmalıdır. Maksimum boşaltma oranı şartı, boruların maksimum çapı, boruların minimum uzunluğu, boru ve t dirseklerin minimum sayıları ve söndürme sisteminin amaçladığı, maksimum basınç eşdeğeri amacıyla yapılan basınç için maksimum sıcaklık şartına uyarlanmış kimyasal söndürme sıvısı tüpü veya gaz tetikleme mekanizması kullanılarak elde edilir.

Nozul, sıcak yağın sıçramasının oluştuğu en muhtemel yöne konumlandırılmalı ve üreticinin kurulum kılavuzuyla belirtilen minimum yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Kızartıcı, kızartma tenceresinin üst kenarından aşağıya kadar sıvı yağla doldurulmalıdır. Yağ seviyesi, yağın sıcaklığı ölçülmelidir.

Yüzeyin tepesine konumlanmış sodyum bikarbonat kuru kimyasalın çok olmayan derin bir tabakasını içeren metal düz bir yüzey, püsküren yağları belirlemek için en üst alanın yanları ve önü etrafında hazırlanmalıdır. Tavadaki sıvı yağ, yağ sıcaklığı başarılana kadar kendi ısıtıcı kaynağı ile ısıtılmalıdır. Söndürme sistemi, daha sonra boşaltılmalıdır. Metalik yüzey, boşaltmanın sonunda, kenar üzerinde köpürmeyi sonuçların kirlenmesinden önlemek için, fritözün etrafından kaldırılmalıdır.

Ocak Yangın Söndürme Sıçratma testleri

Tarif edildiği gibi test edilen, bir söndürme birimi:

  1. a) Tamamen söndürülmüş bulunan demir kaplı tavadaki ateşte sonuçlanmalı,
  2. b) Demir kaplı tavanın dışına yayılmış yanan yağın bulunuşu ile belirtildiği gibi, söndürme sistemi birim işletimi amacıyla, yanan yağ damlacıklarının sıçraması olmayışı ile sonuçlanmalıdır.

Test, nozulların veya nozulun testi için, maksimum boşaltma oranı şartı kullanarak uygulanmalıdır. Maksimum boşaltma oranı şartı, boruların maksimum çapı, boruların minimum uzunluğu, boru ve t dirseklerin minimum sayıları ile söndürme sistemi biriminin amaçladığı,  maksimum çalışma sıcaklığı veya maksimum basınç eşdeğeri amacıyla yapılan basınç için maksimum çalışma sıcaklık şartına bağlanmış kimyasal söndürme sıvısı tüpü veya gaz tetikleme mekanizması kullanılarak elde edilir.

Demir kaplı tava, yağın sıçramasının sonuçlanması amacıyla yakıcı üzerine yerleştirilmelidir. Otomatik ateşlemeden sonra, ateş, periyot için maksimum yoğunlukta, yakıcı ile serbest olarak yakılmalıdır. Serbest yakma döneminden sonra, söndürme sistemi birimi boşaltılmalıdır.

Boşaltmanın etkilerinin, gerekliliklerle uygunluğuna karar vermek için gözlemlenmelidir.

Ocak Sıcak Yağ Sıçratma Testleri

Tarif edildiği gibi test edildiğinde, bir söndürme sistemi birimi yağ damlacıkları sıçramamalıdır.

Test, nozulların veya nozulun testi için, maksimum boşaltma oranı şartı kullanarak uygulanmalıdır. Maksimum boşaltma oranı şartı; boruların maksimum çapı, boruların minimum uzunluğu, boru ve t dirseklerin minimum sayıları ve söndürme sistemi biriminin amaçladığı, maksimum çalışma sıcaklığı maksimum basınç eşdeğeri amacıyla yapılan basınç için maksimum ısı şartına bağlı kimyasal söndürme sıvısı tüpü veya gaz tetikleme mekanizması kullanılarak elde edilir.Demir kaplı tava, tavanın kenarının altında yağ oranına kadar sıvı yağla doldurulmalıdır. Yağ seviyesi, yağın sıcaklığı ölçülmelidir.

Yüzeyin tepesine konumlanmış sodyum bikarbonat kuru kimyasalın çok olmayan derin bir tabakasını içeren metal düz bir yüzey, püsküren yağları belirlemek için en üst alanın yanları ve önü etrafında hazırlanmalıdır. Tavadaki sıvı yağ, yağ ısısı başarılana kadar kendi ısıtıcı kaynağı ile ısıtılmalıdır. Söndürme sistemi, daha sonra boşaltılmalıdır.

Çin Tavası Söndürme Püskürtme Testi

Tarif edildiği gibi test edilen, bir söndürme birimi:

Tamamen söndürülmüş olan kızartma tenceresindeki ateşte sonuçlanmalı ve kızartma tenceresinin dışına yayılmış yanan yağın bulunuşu ile belirtildiği gibi, söndürme sistemi birim işletimi amacıyla, yanan yağ damlacıklarının püskürtülmesinin olmayışı ile sonuçlanmalıdır.

Test, nozulların veya nozulun testi için, maksimum boşaltma oranı şartı kullanarak uygulanmalıdır. Maksimum boşaltma oranı şartı, boruların maksimum çapı, boruların minimum uzunluğu, boru ve t dirseklerin minimum sayıları ile söndürme sisteminin amaçladığı, maksimum çalışma sıcaklığının maksimum basınç eşdeğeri amacıyla yapılan maksimum sıcaklık için basınç şartına bağlı olan kimyasal söndürme sıvısı tüpü veya gaz tetikleme mekanizması kullanılarak elde edilir.

Kızartma tenceresi, yağın püskürmesinde sonuçlanması amacıyla yakıcı üzerine yerleştirilmelidir. Kızartma tenceresi için üst derece yakıcı, maksimum yoğunluk pozisyonuna ve otomatik ateşleme olana kadar kaplanmamış kızartma tenceresi ile yağ ısıtması ayarlanmalıdır. Otomatik ateşlemeden sonra, ateş, periyot için maksimum yoğunlukta, ısı kaynağı kapatıldıktan ve söndürme sistemi birimi boşaltıldıktan sonra, yakıcı ile serbest olarak yakılmalıdır.

Çin Tavası Sıcak Yağ Püskürtme Testleri

Tarif edildiği gibi test edildiğinde, bir söndürme sistemi birimi yağ damlacıkları sıçramamalıdır.

Test, nozulların veya nozulun testi için, maksimum boşaltma oranı şartı kullanarak uygulanmalıdır. Maksimum boşaltma oranı şartı, boruların maksimum çapı, boruların minimum uzunluğu, boru ve t dirseklerin minimum sayıları ile söndürme sistemi biriminin amaçladığı, maksimum çalışma sıcaklığı maksimum basınca bağlı maksimum çalışma sıcaklığında basınçlandırılmış kimyasal söndürme sıvısı tüpü veya gaz tetikleme mekanizması kullanılarak elde edilir.

Kızartma tenceresi, kızartma tenceresi sıvı yağla doldurulmalıdır.Yüzeyin tepesine konumlanmış sodyum bikarbonat kuru kimyasalın çok olmayan derin bir tabakasını içeren metal düz bir yüzey, püsküren yağları belirlemek için en üst alanın yanları ve önü etrafında hazırlanmalıdır.  Söndürme sistemi, daha sonra boşaltılmalıdır.

Davlumbaz ve Tahliye Kanalı (tam ölçek) Söndürme Testi

Genel

Bir mutfak pişirme alanının davlumbaz ve tahliye kanalını korumak amacıyla söndürme sistemi birimi aşağıda anlatıldığı gibi test edilmelidir.

Davlumbaz

Davlumbaz boyutları, maksimum kurulum talimatlarında belirtildiği gibi olmalıdır. 

Filtre ve Çerçeve

Filtre çerçevesi “V” şeklinde olmalı ve bacanın tüm uzunluğu boyunca uzamalıdır. Çelik ızgara tipi filtreler,  eğimli pozisyonda “V” nin iki tarafına yerleştirilmelidir. Söndürme testleri süresince pişirme cihazları baca ve filtrelerin altına yerleştirilmelidir. Baca ve filtreler her bir cihazın sonundan öteye uzanmalıdır.

Filtre çerçevesi “V” şeklinde olmalı ve bacanın tüm uzunluğu boyunca uzamalıdır. Çelik ızgara tipi filtreler,  eğimli pozisyonda “V” nin iki tarafına yerleştirilmelidir. Söndürme testleri süresince pişirme cihazları baca ve filtrelerin altına yerleştirilmelidir. Baca ve filtreler her bir cihazın sonundan öteye uzanmalıdır.

Filtre çerçevesi, başka bir filtre çerçeve tipi yapılandırıldığı zaman, kurulum talimatlarında belirtilen tek kullanılan tek kenarlı filtre gibi  , “V” tipi olması gerekmez.

Davlumbaz ve Kanal Testi İçin Tipik Test Aletleri

Tahliye Kanalı

Tahliye kanalı dikdörtgen şeklinde veya yuvarlak olmalıdır ve dikdörtgen şeklindeki kanalı kullanan test edilmiş söndürme sistemi birimi, dikdörtgen şeklindeki kanalın çevresinden az olan veya eşit olan bir çembere sahip yuvarlak bir kanalda kullanılabilir. Yuvarlak kanallarla kullanılan bir söndürme sistemi birimi, sadece yuvarlak kanal kullanılarak test edilebilir.

Söndürme Sistemi Birimi Testi

Hazırlık

Söndürme sistemi birimi testlere tabidirler.

Davlumbaz ve tahliye kanalı söndürmesi, test nozulları için minimum boşaltma oran şartını kullanarak uygulanmalıdır.

En düşük boşaltma oranını elde etmek için, bir söndürme sistemi birimi, borunun uzunluğu ve ölçüsüne ve de bağlantı sayılarına göre maksimum borulama sınırlarını kullanarak bir araya toplanmalıdır. Silindir kendi kapasitesine kadar ve tüp veya gaz kartuşu basınçlı gazla normal kullanma basıncına kadar doldurulmalıdır. Bu Testler için kullanılan tüp veya gaz kartuşu, testlerden önce, yüklemeden sonra, minimum depolama sıcaklığında test edilmelidir.

Pişirme cihazlarını doldurmada kullanılan bitkisel yağda köpüklenme olmamalıdır. Tam ölçekli test için kanalı, filtreleri ve davlumbazı yüklemede kullanılan test yakıtı ya köpüklenmeyen bitkisel yağ ya da hayvansal yağ olmalıdır.

Sıcaklık ölçümleri

Kanalın içi, kanalın girişinden yerleştirilmiş ısı çiftleri ile donatılmalıdır. Isı çiftleri, kanalın geçiş bölümünün merkezine yerleştirilmeli ve ısı çiftlerinin sıcaklığını gözetlemek için diğer denk araçlarla veya çizelge kaydedicisine bağlanmalıdır.

Fritöz

Her bir test, direk olarak kanalın girişinin hemen altında ve davlumbazın altına yerleştirilen fritöz ile kullanılmalıdır. Fritöz ile davlumbaz girişi arasındaki mesafe kurulum testine uygun olmalıdır.

Genel Test Usulleri

Davlumbaz ve tahliye kanal sistemleri ile kullanmak için tasarlanmış olan söndürme sistemi birimi belirtildiği gibi test edilmelidir.

Davlumbaz ve tahliye kanalı (tam ölçek) testi fritöz kullanılarak uygulanır.

Bir Söndürme sistemi birimi, kurulum talimatlarında belirtilen maksimum kaplama limitleri kullanılarak test edilmelidir.

Yakıt Yükleme

Yakıt yağı testi filtre alan hacmi ve kanalın iç yüzeyinin düzgün kaplanmasını gerektiren cihazın içine dökülünceye ve sıvılaşıncaya kadar ısıtılmalıdır. Örneğin normal şekilde basınçlandırılan basınçlı su depolayan yangın söndürücü gibi. Bir söndürücü kullanıldığında, boşaltma montajı söndürücü ile püskürtme boşaltmasını sağlamak için kullanılmalıdır. Tahliye kanalın iç yüzeyi ve filtre hacmi, yağla eşit bir şekilde kaplamalıdır. Ek yağ, özellikler geniş kanal ölçülerinde sürekli gereken ateşi elde etmek için kullanılabilir.

Tahliye kanalı hava akımı testleri aşağıdaki,  hava-akımı/damper şartlarında uygulanmalıdır:

a) Ateşlemeden sonra, egzoz havalandırması yardımı olmadan her zaman açık tahliye kanalı çıkışı;

b) Sistem kumandasından önce, doğrudan damper ile kapatılan kanal çıkışı;

Yakıt Ateşleme ve Söndürme Sistemi Birimi Çalıştırılması

Yangının, fritözde davlumbazda ve tahliye kanalında ateşlenmesi, dış kaynaklar tarafından başlatılmıştır. Gaz yakıcıları, propan yakıcılar, elle tutulan propan hamlaçlar veya benzer maddeler ateşlemenin kaynaklarıdır. Önceki test şunu göstermektedir; davlumbaz altında uygulanan dış ısıtıcı kaynakları davlumbaz alanını ve kanal ateşlenmeye meyillidir. Fritözde yağın ateşlenmesi kullanılan kızartıcının bir dışsal veya içsel ısıtıcı kaynağının kullanılmasıdır. Alevlenebilen sıvılar, dizel yakıt veya gazyağı gibi, davlumbaz ve kanal için ateşleme kaynağı olarak kullanılmamalıdır.

Filtre Hacmi Testi

Belirtilmiş testlere ek olarak, filtre hacim testi, gözlemleme ile karar verildiği gibi, filtre hacmi ve filtre ateşi maksimum yoğunlukta olduğunda, ateşlemenin olmasıyla birlikte uygulanır. Maksimum yoğunluk noktasında, sistem el ile harekete geçmelidir. Küçük alev kalıntılar ek bir söndürme sıvısı olmadan kendi kendine sönmelidir.

Söndürme testini uygulamadan önce, boşaltım testleri filtre hacim alanında, filtre alanını kapsayan söndürme aracının başarılı olabilmesi için belirtildiği gibi hava akımı kullanılarak yapılacaktır.

Uygunluk Şartları

Çalışma üzerinde, sıcaklıktaki ani düşüşle belirtildiği gibi ateş söndürülmeli ve sıcaklık oluşumunda hiçbir artış olmamalı. Kaydedilen araçlardaki olağan dalgalanmalar göz ardı edilmelidir. Küçük alev kalıntıları ek bir söndürme sıvısı olmadan kendi kendine sönmelidir.

Kurulum, İşletim ve Bakım talimatları Kılavuzu

İstenildiği gibi, kurulum, işletim, tekrar yükleme, denetleme ve bakım talimatları kılavuzun kopyası, otomatik söndürme birimi veya ön mühendisliği yapılmış söndürme sistemi biriminin testi ve incelemesinde bir referans olarak kullanmak için sağlanmıştır.

Yönergeler, her bir söndürme sistemi biriminin sınırlamalarına işaret etmeli ve en azından şu maddeleri içermelidir:

Her bir söndürme sistemi biriminin ve söndürme sistemi birimleri veya yardımcı teçhizatlarının bölüm numarası ve modeli tarafından tespitini içeren tüm yardımcı araçları tanımlama ve işletim detayları; Sistem tarafından meydana getirilen korumanın tipi Kullanılacak boru, hortum, boru takımı ve bağlantı parçaları.

Tipik sistem planı ve sistem kurulumunu ve etkili korumayı, düzeltmek için belirli sınırlamalar şu şekilde belirtilmelidir; nozul, nozul boşaltmasına (ör. Devrilir tava kaplaması) potansiyel karışmayı önlemeyi en alt düzeye indirmek için cihazın önüne doğru  yerleştirilmeli Boruların sınırları konusunda, sistem kurulumunu ve etkili korumayı düzeltmek için belirli bilgi;

Her södürme sisteminin bütün değişkenlerinin tanımlanması, her bir değişken için sınırları da içermektedir, Her değişik uygulama için maksimum boyutsal ve alan kapsamı ve minimum ve maksimum yükseklik sınırlamaları ve nozul yerlerini de içeren püskürtme nozulları sınırlamaları. Bir sistem birimi maksimum hacme sınırlandırıldığında, bu bilgi içermelidir.Her söndürme sistemi biriminin, ek teçhizatı içeren kurulum detayları.

Referans cihazına bağlı olarak (uygulanabilinir olduğunda), algılama ve kontrol panellerinin belirli tiplerine uygulanabilir olması;

Bir alet elverişli olmadığında, çoklu birimlerin kullanılmaması için bir tedbir ifadesi veya çoklu yangın söndürme sistemi birimlerinin birbirine bağlantısı için talimatlar ve özellikler;

Sistemin basıncının işletilmesi

Sıcaklık derece sınırlamalarının işletilmesi;

Kurulumdan sonra, sistemin denetimi konusunda bilgi;

Sistemin yıllık denetimini yürütmek için eğitimli bir kişi tarafından amaçlanmış talimatların kullanımı şunları içerir;

1) Risklerin değişmediğini görmek için denetim,

2) Tüm detektörlerin incelenmesi, kimyasal söndürme sıvısı tüpü, itici gaz tüpleri, kumanda araçları, nozullar, sinyaller ve kapatma aletlerini içeren diğer tüm yedek teçhizat;

3) Kimyasal söndürme sıvısı seviyesi ve kalitesinin denetimi;

4) Kimyasal sıvı dağıtım borularının zarar görmediğine ve engellenmediğine dair doğrulama;

5) Üreticinin veya onay makamının tavsiyeleri ile uyumlu hidrostatik testinin,

6) Algılama sistemlerinin, sinyallerin ve el ile işletim istasyonları ve diğer bağlı teçhizatı içeren boşaltım araçlarının işletimi,

7) Düzeltici hareketler, tamir ve hasar gören bölümlerin değiştirilmesi

8) Tamirleri ve tavsiyeleri listeleyen bir bakım raporu

9) Eriyebilir metal alaşım tipinin ( eski algılama unsurlarının, kaldırıldığında yok edilmesi gerekir.) sabit ısıyı algılayan unsurların zorunlu değişimi  (en azından kurulum tarihinden itibaren yıllık olarak)

10) Isıyı algılayan unsurların üreticinin talimatları ile uyumlu olması, gerekirse denetlenmesi, temizlenmesi veya değiştirilmesinin sağlandığı servis de kalmasına izin verilen eritilebilir metal alaşım tipinden başka ısıyı algılayan unsurların değişimi;

11) Tüm söndürme sistemi birimleri için, kullanımdan sonra veya denetim ve bakım usulü ile belirtildiği gibi, zorunlu tekrar yükleme;

12) Herhangi kimyasal söndürme sıvısı boşaltılmasının depolama tüpünden mecburi uzaklaştırılması;

  1. o) Sistemin operasyondan sonra tekrar yüklenmesi için detaylandırılmış talimatlar:

1) İçerik:

i) Gereken talimatlar, uyarılar ve tedbirler

ii) Servis cihazının tanımlanması ve

iii) Amaçlanan servis hizmeti için tarif edilen usuller

2) Tüm yer değiştiren bölümler için bölüm numaralarının listesinin sağlanması;

3) Şunlar belirtilmiştir:

i) Söndürme sistemine bağlanan basınç göstergesi, amaçlanmış yüklenen basınç ayarına ulaşıldığını belirlemek için kullanılmamalıdır ve

ii) Basınç düzenleyicisi, basınç kaynağı yüksek basınç gazı olduğunda ( gazın, yüklenen gazdan daha yüksek basınçta olası) kullanılmalıdır;

p) Tüm teçhizatın bakımı için gerekenlerin belirtilmesi.

q) Üreticinin veya özel markanın adı veya denk adlandırma;

r) Her bir sayfada gün ve manüel gösterim

s) Madde bilgisi, “güvenlik bilgi kâğıtları” ve tedbir talimatları

Bir Kurulum, işletim ve bakım kılavuzu ya her bir söndürme sistemi için donatılmalı veya istek üzerine uygun kılınmalıdır. Bu el Kılavuzları, her bir sistemi içermediğinde, bir kullanıcı el kitabı her bir sistem için sevk edilmelidir.