EN 54-21 2006

EN 54-21 2006 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ 
BÖLÜM 21: ALARM İLETİM VE ARIZA İKAZ YÖNLENDİRME EKİPMANLARI

Bu standard üç resmi sürümleri (Almanca, İngilizce, Fransızca,) bulunmaktadır. Merkez Sekreterliğine kendi diline bir CEN üyesinin sorumluluğu altında çeviri tarafından yapılan ve bildirilen başka bir dilde bir versiyonu resmi sürümleri aynı statüye sahiptir.
CEN üyeleri Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya ulusal standart kuruluşları vardır , Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere.

Önsöz

Bu belge (EN 54-21: 2006) BSI tarafından düzenlenen sekretaryasını üstlendiği Teknik Komite CEN / TC 72 “Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri” tarafından hazırlanmıştır.
Bu standard Kasım 2006, en geç, aynı metnin yayınlanması veya ciro yoluyla, ulusal standart statüsüne verilecektir ve çelişen ulusal standartlar Mayıs 2009'da en geç çekilecektir.
Bu belge, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği tarafından CEN görevler kapsamında hazırlanan ve AB Direktifi (ler) temel gereklerini destekler edilmiştir. AB Direktifi (ler) ile ilişkisi için, bu belgenin bir parçasıdır bilgilendirici Ek ZA, bkz. EN 54 “Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri” Aşağıdaki Parça oluşur:

• Bölüm 1: Giriş,
• Bölüm 2: Kontrol ve gösterge ekipmanı,
• Bölüm 3: Yangın alarm cihazları - Ses,
• Bölüm 4: Güç kaynağı ekipmanı,
• Bölüm 5: Isı dedektörleri - Nokta dedektörler,
• Bölüm 7: Dağınık ışık, geçen ışık veya iyonizasyon ile çalışan nokta dedektörler, duman dedektörleri
• Bölüm 10: Alev dedektörleri - Nokta dedektörler,
• Bölüm 11: Manuel arama noktaları,
• Bölüm 12: Duman dedektörleri - Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri,
• Bölüm 13: Sistem bileşenlerinin uyumluluk değerlendirmesi,
• Bölüm 14: planlama, tasarım, montaj, devreye alma, kullanım ve bakım için yönergeler,
• Bölüm 15: algılanan yangın olayların bir arada kullanarak nokta dedektörler,
• Bölüm 16: Ses alarm kontrolü ve gösterim donanımı,
• Bölüm 17: Kısa devre izolatörler,
• Bölüm 18: Giriş / çıkış aygıtları,
• Bölüm 20: Duman dedektörleri,
• Bölüm 21: Alarm iletim ve arıza uyarı yönlendirme ekipmanları,
• Bölüm 22: Çizgi tipi ısı dedektörleri,
• Bölüm 23: Yangın alarm cihazları - Görsel alarmlar,
• Bölüm 24: Ses alarm sistemlerinin bileşenleri - Hoparlörler,
• Bölüm 25: radyo bağlantıları ve sistem gereksinimlerini kullanarak Bileşenleri.

Kapsam

Bu standard etkinliği ve yangın algılama ve binalara monte yangın alarm sistemleri ile kullanım için yangın alarmı ve / veya hata uyarı sinyallerini iletebilen yönlendirme cihazlarının güvenilirliği değerlendirilebilir, karşı gereksinimleri, test yöntemleri ve performans kriterleri (bakınız TR 54 belirler - 1). Yönlendirme donanım sistemi bu standardın gereklerine uygun olarak çalışmasına izin vermek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu standardın şartlarına ekipmanın uygunluk değerlendirilmesi için sağlar.
Atıf (Normatif referanslar)
Başvurulan aşağıdaki belgeler bu belgenin uygulanması için vazgeçilmezdir. Tarih belirtilen atıflarda, sadece bahsedilen baskı uygulanır. Tarihsiz başvuruları için, (herhangi bir değişiklik dahil) başvurulan belgenin son baskısı uygulanır.

TR 54-1: 1996, Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 1: Giriş
EN 54-2: 1997, Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 2: Kontrol ve gösterge ekipmanı
EN 54-4: 1997, Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 4: Güç kaynağı ekipmanı
EN 50130-4, Alarm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk - Ürün ailesi standardı: Yangın, zorla bileşenleri ve sosyal alarm sistemleri için bağışıklık standardı
EN 50136-1-1: 1998, Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve ekipmanları - Bölüm 1-1: Alarm iletim sistemleri için genel gereksinimler
EN 50136-2-1: 1998, Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve ekipmanları - Bölüm 2-1: Alarm transmisyon ekipmanı için genel gereksinimler
EN 60068-1, Çevre test - Bölüm 1: Genel ve rehberlik (IEC 60068-1: + A1 + Düzeltme 1988 1988: 1992)
EN 60068-2-1, Çevre test; Bölüm 2: testler; Bir test: soğuk (IEC 60068-2-1: 1990)
EN 60068-2-6, Çevresel test - Kısım 2: -: Titreşim (sinüsoidal) (IEC 60068-2-6: 1995 1995 + Düzeltme) Testleri Fc Testleri
EN 60068-2-47, Çevresel test - Kısım 2-47: Deney titreşim, darbe ve benzeri dinamik testler için örneklerin Montaj (IEC 60068-2-47:2005)
EN 60068-2-75, Çevresel test - Kısım 2: Deneyler - Deney Eh: Çekiç testleri (IEC 60068-2-75: 1997)
EN 60068-2-78, Çevresel test - Kısım 2-78: Deneyler; Deney Kabin: Nemli sıcaklık, kararlı durum (IEC 60068-2- 78: 2001)
EN 60529: 1991, (60529 IEC: 1989) muhafazaları (IP kodu) tarafından sağlanan koruma
EN 60721-3-3: 1995, çevre koşulları Sınıflandırılması - Bölüm 3: Çevresel parametreleri ve bunlara ait şiddet gruplarının sınıflandırılması -Bölüm 3: weatherprotected yerlerde Sabit kullanım (IEC 60721-3-3: 1994)
EN ISO 9001: 2000, Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar (ISO 9001: 2000).

Terimler, tanımlar ve kısaltmalar

Terimler ve tanımlar

1997 4 EN 54-1 1996, EN 54-2: 1997 ve EN 50136-1-1: Bu belgenin amaçları doğrultusunda, terim ve tanımları EN 54-1 verilen 1998, 4.7 geçerlidir.

Kısaltmalar

Bu belgenin amaçları için aşağıdaki kısaltmalar geçerlidir:
CIE: Kontrol ve gösterge ekipmanı,

Genel

Bu standarda belirtilenler dışında işlevleri sağlanırsa, bunlar bu standardın herhangi şartlara uyumu tehlikeye olmayacaktır.

Uyum

Madde 5'de açıklandığı ve testlerin şartları yerine getirmek zorundadır olarak yönlendirme ekipmanı görsel inceleme ya da mühendislik değerlendirme doğrulanacaktır Bu madde, gereksinimlerini karşılamak zorundadır Bu standarda uygun olması amacıyla, test edilecektir.

İşlevsel gereksinimler

Alarm iletimi yönlendirme cihazı

Alarm iletim yönlendirme cihazı aşağıdaki sinyallerin işlenmesi özelliğine sahip olacaktır:

a) CIE yangın alarm sinyalinin alınması,
b) CIE hata uyarısı sinyallerin iletilmesi,
c) İletim şebekesinden hata uyarısı sinyallerin alınması,
d) Yangın alarm sinyalini yangın alarm alım merkezine iletmek,
e) Alarm alım merkezinden onay sinyali alınması,
f) CIE alındı iletilmesi.

Arıza uyarı yönlendirme ekipmanları

Arıza uyarı yönlendirme cihazı aşağıdaki sinyallerin işlenmesi özelliğine sahip olacaktır:

a) CIE gelen arıza uyarı sinyalinin alınması,
b) CIE hata uyarısı sinyallerin iletilmesi,

c) İletim şebekesinden hata uyarısı sinyallerin alınması,
d) Arıza uyarı alıcı merkez arıza uyarı sinyallerini iletmek.

Gösterge sinyalleri

Aşağıdaki sinyalleri için ayrı ışık yayan göstergelerle yönlendirme ekipmanı ile gösterilen) ve edilecektir b). Alternatif olarak, sinyaller yönlendirme ekipmanı sinyalleri göstermek için gerekli değildir ve bu durumda CIE, gösterilen edilebilir.

a) EN 50136-2-1 tanımlanan merkezi alıcı yangın alarmı alınan onay sinyali: 1998, 5.5.
b) en az bir ortak hata uyarısı azından aşağıdaki belirtmek için kullanılır:

Alındı sinyali tip 2 türü 1, 100 s ve 240 s içinde yönlendirme ekipmanı ile alınmazsa, iletilen yangın alarmı sinyali başlatma, bir hata uyarısı verilir (Ek A, Tablo A.1 bakınız);

1) Gerekli yönlendirme cihazı (örneğin, güç kaynağı yetmezliği olan bir başarısızlık) gösteren bir hata uyarısı Bu standarda uygun olarak belirtilecek olan;
2) Alarm aktarım ağı içindeki bir hatayı belirten bir hata uyarısı;
3) Yönlendirme cihazı CIE, açık devre ya da yönlendirme ekipman ve CIE arasında bağlantı kısa devre ayrı bir mahfaza içinde bulunduğu CIE belirtilecektir ve bir hata uyarı sinyali, alarm alma merkezine gönderilir.

Alarm iletimi ve arıza uyarı sistemleri gereksinimleri

İletim sistemlerinin performans gereksinimleri Ek A'da belirtildiği gibi olacaktır bu performansın doğrulama
Ek B'de ayrıntılı

Tasarım gereksinimleri

Genel şartlar ve üretici beyanları

Yönlendirme ekipmanları kullanılan teknolojiye uygun 7.3 tasarım gereklerine uymak zorundadır. Bazı şartlar testi ile doğrulanabilir. Diğer (yönlendirme ekipmanı, örneğin, uzun süreli güvenilirlik) Sadece tasarım muayene ve birlikte gönderilen (ürün veya sistem tarifnamede, raporlar vs.) ile doğrulanabilir.

Tasarım muayene sürecine yardımcı olmak amacıyla, imalatçı yazılı aşağıdakileri beyan eder:

a) Tasarım yönlendirme ekipmanı tüm elemanlarının tasarımı için bir dizi kural içeren bir fabrika üretim kontrol sistemi, uygun olarak gerçekleştirilmiştir olduğu;
b) Yönlendirme ekipmanı tüm bileşenleri amacı için seçilmiştir ve yönlendirme ekipmanı muhafazanın dışına çevre koşulları EN 60721-3-3 sınıf 3K5 uygun olduğunda kendi tarifname içinde faaliyet beklendiğini: 1995.

Belgeleri

Üretici yönlendirme ekipmanları ile birlikte test yetkilisine sunulacaktır kurulum ve kullanım belgeleri hazırlamak zorundadır. Bu, en az aşağıdakileri içerir eder:

a) Teçhizatlarla birlikte genel bir açıklama:

• EN 54 başka kısımlarında ilişkin fonksiyonlar,
• değil bu standardın gerektirdiği yan fonksiyonlar,

b) EN 54-1 de tarif edildiği gibi, sistemin diğer bileşenleri ile (mekanik, elektrik ve yazılım uyumluluğu bir değerlendirme izin vermek için yeterli teknik girişlerin özellikleri ve yönlendirme ekipmanının çıkışlarının,), burada ilgili içerir:

• Tavsiye edilen çalışma için güç gereksinimleri,
• her bir giriş ve çıkışı için maksimum ve minimum elektrik değerleri,
• Her iletim yolunda kullanılan iletişim parametreleri hakkında bilgi,
• Her iletim yolu için önerilen kablo parametreleri,
• Sigorta değerleri;

c) Yükleme bilgileri de dahil olmak üzere:

• Ek A ile uyumlu olarak belirtilen çeşitli ortamlarda kullanım için uygunluğu (örneğin, satıcılar veri tabakası içinde yönlendirme ekipmanın performansı parametrelerini belirten ve yerine getirmek zorunda alarm aktarma sisteminin farklı parametrelerle bu parametreler aradadır Ek A'nın gereksinimleri),

• Montaj talimatları,
• giriş ve çıkış bağlantısı için talimatlar;

d) Yapılandırılması ve talimatları alma;
e) Kullanma talimatları;
f) Bakım bilgilerini içerir.

Üretici ayrıca yönlendirme ekipmanları ile birlikte test yetkilisine sunulacaktır tasarımı belgeler hazırlar. Bu belge, bu standart ile uyumun kontrol edilebilir bir düzeye kadar, mekanik ve elektrik tasarım genel bir değerlendirmesi mümkün olduğu çizimler, parça listeleri, blok diyagramları, devre şemalarını ve fonksiyonel bir açıklamasını içerir.

Mekanik tasarım gereksinimleri

Yyönlendirme ekipmanın muhafazası belgelerinde önerildiği montaj metodu ile tutarlı sağlam bir yapıya ait olacaktır. erişim seviyesi 2'de 1991: O EN 60529 en azından sınıflandırma IP30 toplanacaktır.

Tüm ışık yayan göstergeler açıkça amaçlarını belirtmek üzere etiketli edilecektir. Bilgi 100 lüks 500 lüks bir ortam ışık yoğunluğundaki 0,8 m mesafede okunabilmelidir.

iletim yolları için terminaller ve sigortalar açık bir şekilde etiketlenir.

Elektriksel ve diğer tasarım gereksinimleri

Uyarı veya arıza (Şekil 1 'EN 54-1 arasında et J: 1996): sinyallerin işlenmesi yangın alarmı (1996 Şekil 1, EN 54-1 arasında et E) iletimine yüksek öncelik tanır. E ve J ikisi aynı yönlendirme ekipmanda işletilen, o zaman en yüksek öncelik alarmları yangın verilmelidir.

Yönlendirme ekipmanları için güç kaynağının mevcudiyeti EN 54-4 gerektirdiği CIE'den için güç kaynağının mevcudiyeti ile aynı düzeyde asgari olarak olacaktır.

Güç kaynakları ile stand-ana arasındaki geçişler güç kaynakları ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir endikasyon ve / veya herhangi bir çıkışların durumunu değişmez.

Yönlendirme ekipmanları ana veya standby güç kaynağına ayırmadan veya ayarlamak için bir hüküm varsa, bu sadece erişim seviyesi 3 veya 4'te mümkün olacaktır.

Bütünlük iletim yollarının

(EN 50136-1-1 tanımlandığı gibi) yönlendirme ekipman ve iletim şebekesi arasında bir iletim yolu içinde bir hata yönlendirme ekipmanı ya da herhangi bir diğer iletim yolu doğru çalışmasını etkilemez.

Yönlendirme Ekipman, bir güç kaynağı (Şekil 1 'deki ürün L EN 54- 1: 1996) ile kullanılmak üzere tasarlanmış ise, ayrı bir mahfaza içinde yer alan, daha sonra bir arayüz güç kaynağı, en az iki iletim yolları için temin edilecektir, böylece bir kısa devre ya da bir bir kesinti yönlendirme ekipmanı güç kaynağı engellemez.

Erişilebilirlik göstergeler ve kontroller

Erişim düzeyleri seviyesini 4 (en erişilebilir) erişmek için erişim seviyesi 1 (en ulaşılabilir) dan, yönlendirme ekipman sağlanacaktır. EN 54-2 belirtilen Manuel kontroller ve diğer fonksiyonlar, uygun erişim düzeyinde gruplandırılmış olacaktır: 1997, 12.6.

Endikasyonlar Işık yayan göstergeler yoluyla

Işık yayan göstergelerin zorunlu endikasyonlar 22,5 kadar herhangi bir açıda, 500 lx kadar bir ortam ışık yoğunluğunda görünür olacaktır ° montaj yüzeyine dik gösterge yoluyla bir hat:

• 3 m mesafede: güç kaynağı göstergesi

• Diğer endikasyonlar: 0,8 m uzaklıkta.

Yanıp sönen endikasyonlar kullanıldığında, içi ve / veya kapalı-süreler en az 0,25 daha s olmalıdır ve flaş frekansları hata göstergeleri için en az 0,2 daha Hz olacaktır.

Renk endikasyon

ışık yayan göstergelerin genel ve özel göstergeler renkleri alındının endikasyon için arıza uyarıları ve kırmızı endikasyonlar için sarı olacaktır.

Test göstergelerin Yönlendirme ekipmanı tüm zorunlu görünür göstergeler erişim seviyesi 1 veya 2'de manuel kullanıma test edilebilir olmalıdır.

Yazılım kontrollü yönlendirme ekipmanları için ek tasarım gereksinimleri

Genel şartlar ve üretici beyanları

Yönlendirme ekipmanları, bu standardın şartlarını yerine getirmek için yazılım tarafından kontrol edilir öğeler içerebilir. Bu durumda, yönlendirme ekipmanları 7.10 gereklerine uygun, hem de kullanılan teknolojiye uygun Madde 7, ait olanlar gibi olacaktır. Ayrıca C Ek bakınız

Yazılım dokümantasyonu

Üretici, yazılım tasarımı genel bir bakış sunmaktadır belgeleri hazırlar hangi yönlendirme ekipmanları ile birlikte test yetkilisine sunulacaktır. Bu belgeler tasarım bu standarda uygunluk için kontrol edilmesi için yeterli detayı olacak, en azından aşağıdaki içerecektir.

a) Ana program akışının, aşağıdakileri içeren işlevsel bir tanımı:

• her bir modülün ilgili kısa bir açıklama ve gerçekleştirdiği görev,
• modüller etkileşim yolu,
• modülleri herhangi kesme işleme dahil denir edildiği şekilde,
• Programın genel hiyerarşisi,

Ana program akışının fonksiyonel açıklama yazılım doğasına uygun açık bir yöntem kullanılarak açıklanacaktır örneğin, sistem tasarımı, veri akımları ve kontrol akımlarının grafiksel temsilleridir;

b) Bellek alanları programı saklamak için kullanıldığı tanımı, alana özgü veriler ve çalıştırma veri. Dinamik hafıza yönetimi kullanıldığı durumlarda, bir ayırma programı, alana özgü verileri ve çalışma verileri arasında uygulanacaktır, ve bu bellek ayırma yöntemi ile bağlantılı olarak tarif edilecektir;

c) Yazılım yönlendirme ekipmanı donanım ile nasıl etkileşimde bir açıklama.

Üretici hazırlamak ve ayrıntılı tasarım belgelerini muhafaza etmek zorundadır. Bu olmak zorunda değildir test yetkilisine gönderilmesi, ancak gizlilik üreticinin haklarına saygılı bir şekilde incelemesine açık olacaktır. Bu belge, en azından aşağıdakileri içerir eder:

a) programı her bir modülün bir tanımı, aşağıdaki ihtiva eden programın kaynak kodunda uygulandıkça:

• modülün adı,
• tarih ve / veya sürüm referansı,
• görevleri tanımı yapılan,
• veri aktarımı tipine, geçerli veri aralığı ve geçerli veriler için kontrol dahil arayüzleri bir açıklaması;

b) kaynak kodu tüm genel ve yerel değişkenler, sabitler ve kullanılmış etiketler ve program akış tanınması için yeterli açıklama dahil listeleme;

c) Programın hazırlanmasında kullanılan herhangi bir yazılım araçları ayrıntıları (örneğin üst düzey tasarım araçları, derleyiciler veya montajcılar).

Yazılım tasarımı

Yazılım tasarımı için aşağıdaki kurallar geçerlidir yönlendirme ekipmanın güvenilirliğini sağlamak için:

a) Yazılım modüler bir yapıya sahip olacaktır,

b) manuel ve otomatik olarak oluşturulan veri için arayüzleri tasarımı program çalışmasında bir hataya neden Geçersiz verilere izin verilmez,

c) yazılım programı akışında bir çıkmaza oluşumunu önlemek için dizayn edilecektir.

Programı izleme

Program yürütme 7.10.4.2 veya 7.10.4.3 olarak altında izlenecektir. rutinleri halinde programın ana fonksiyonları ile artık bir şekilde çizilir ilişkili bu Madde 5 olarak ortak bir hata uyarısı gibi en az belirtilecektir.

Program bir işlemcide yürütür, 7.10.4.1 olarak rutinlerin uygulama olacaktır

Program birden fazla işlemci, 7.10.4.1 gibi rutinleri yürütülmesinde yürütür.
her bir işlemci izlenecektir. 7.10.4.4 gibi bir izleme cihazı, bir ya da daha fazla işlemci ile ilişkilendirilir, ve en az bir adet bu tür işlemci, bir izleme aygıtı ile bağlantılı olmayan herhangi bir işlemci işleyişini izlemelidir.

izlenmesi cihazı o bağımsız bir zaman tabanını sahip olacaktır. İzlenen sistemi. İzleme cihazının çalışması ve bir hata uyarısı sinyallenmesi, izlenen sistemin programının yürütülmesinde bir hata önlenebilir değildir.

7.10.4.5 bir hata durumunda, 7.10.4.1 veya 7.10.6 de yönlendirme bölümleri belirtilen ekipman en geç sistem arıza göstergesi daha güvenli duruma girer etkiledi. Bu güvenli devlet zorunlu sinyallerin yanlış aktivasyonu neden olmamalıdır.

Programların ve verilerin depolama

Bu standarda uymak için gerekli tüm çalıştırılabilir kod ve veri içinde yapılacaktır. En az 10 yıllık bir süre boyunca sürekli, muhafaza, emniyetli bir çalışma kapasitesine sahiptir bellek.

Programın için aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:

a) Program sadece erişim seviyesi 4 de yazılabilir uçucu olmayan bir bellekte, yapılacaktır;
b) erişim seviyesi 3'te sürüm referans sürümü referans ya da programın referansları tespit etmek mümkün olacaktır ya da referansları 7.10.2.1 belgelenmesi uygun olacaktır.

Sahaya özgü veriler için aşağıdaki gereksinimler geçerli olacaktır:

a) site belirli verilerin değiştirilmesi sadece erişim seviyesi 3 veya 4'te mümkün olacaktır;
b) Sitenin değişiklik belirli veri programın yapısını etkilemez;
c) geçici bellekte saklandığı takdirde, alana özgü veriler, sadece erişim seviyesi 4 bellekten ayrılabilir bir yedek enerji kaynağı ile güç kaybına karşı korumalı, ve en az 2 bellek içeriklerini muhafaza edebilen olan edilecektir haftalar;
d) okuma-yazma belleğine depolandığında, erişim seviyesi 1 veya 2'de normal çalışma sırasında yazılan bellek önleyen bir mekanizma, bulunmalıdır içeriği program yürütme bir arıza esnasında korunacak şekilde;
e) okuma veya siteyi erişim seviyesi 2 veya 3, veya belirli veri değişiklikler her bir seti gerçekleştirildiğinde güncellenir sürüm referans verilecektir yerinde özel veri sorgulamak için ya mümkün olacaktır;
f) Site özel veriler sürüm referansı vardır, eğer erişim seviyesi 2'de bu tespit etmek mümkün olacaktır.

bellek içeriğinin izleme

Site belirli verileri içeren anılarını içeriği otomatik 1 saat geçmeyen aralıklarla kontrol edilmelidir. Hafıza içeriğinin bir yolsuzluk saptanması halinde kontrol cihazı bir sistem hata sinyali olacaktır.

İşaretleme

Yönlendirme ekipmanları erişim seviyesi 1'de okunabilir olmalıdır aşağıdaki bilgilerle işaretlenmelidir:

a) Standart Sayısı (TR 54-21 bu bölümünün)
b) üretici veya tedarikçinin adı ve markası,
c) model seçimi (tip veya sayı).

Erişim seviyesi 2 veya 3'te yönlendirme ekipmanları üretimi dönemini tanımlayan kod veya numara tanımlamak mümkün olacaktır.

ZA.3 bu madde ile aynı şartları kapsayan yerlerde, bu maddedeki koşulları yerine getirir.

9 Güç kaynağı

(EN 54-4 ile belirtilen ve 1996 Şekil 1 'deki ürün L EN 54- 1.) ya da ayrı bir güç kaynağı (EN Şekil 1' deki ürün L ile 54- yönlendirme cihazı yangın alarm sistemi güç kaynağı ile yapılır 1: EN 54-4 tarafından belirtildiği gibi, 1996).

10 Testler

10.1 Genel

10.1.1 Testleri için Standart atmosfer koşulları

Aksi takdirde, bir test prosedüründe belirtilmedikçe, test aşağıdaki şekilde TR 60068-1 de tarif edildiği gibi test için standart bir atmosfer koşullarında stabilize olmasına izin edilmiş test numunesinin sonra gerçekleştirilecektir:

Sıcaklık: 15 ° C - 35 ° C,
Bağıl nem: % 25 -% 75,
Hava basıncı: 86 kPa -106 kPa.
sıcaklık ve nem standart atmosferik koşullar uygulanır her bir çevresel test için büyük ölçüde sabit olacaktır.

10.1.2 Numune yapılandırma

Numune yapılandırma CIE iletim yoluna bağlantısı ve imalatçı tarafından belirtilen şekilde ağını içerecektir.

10.1.3 Montaj ve yönlendirme

Aksi takdirde, bir test prosedüründe belirtilmedikçe, örnek üretici tarafından belirtilen montaj normal yollarla her zamanki yönde monte edilir. Fonksiyonel test için gerekli hallerde, ekipman aksi fonksiyonel testler için gerekli durumlar dışında erişim seviyesi 1, durumu olacaktır.

10.1.4 Elektrik bağlantısı

Test prosedürü çalışma durumunda olmasını numune gerektiriyorsa, o EN 54-4 uyarınca bir güç kaynağı ile bağlı veya güçlendirilmiş olacaktır.

Aksi gerekli olmadıkça, güç kaynağı, nominal çalışma durumunda olacaktır. Tüm iletim yolları kablo ve ekipmana veya suni yükler bağlı olacaktır. yönlendirme ekipmanı dışında Ekipman testleri sırasında standart atmosfer koşullarında muhafaza edilebilir.

 testler için Karşılıklar

Yönlendirme ekipmanının en az bir örnekte, bu standarda test uyumu sağlanacaktır. gönderilen numune (ler) üreticinin normal üretim temsilcisi olacak ve iddia seçenekleri içerecektir.

Fonksiyonel test

Nesne Testi

Fonksiyonel testin amacı sırasında ve / veya çevresel olarak kondisyonlamadan sonra, önce ekipmanın çalışmasını göstermektir.

Test takvimi

Bir test programı işlevsel test sırasında giriş fonksiyonunun her bir tipi ve çıkış fonksiyonunun her tür kullanılmasını sağlayan olan düzenlenir.

Yönlendirme ekipmanı aşağıdaki testler alarm sinyalleri iletilmesi işlevine sahiptir gerçekleştirilecektir:

Deney 1

• Başlatmak ve bir kontrol paneli (CIE) ya da diğer yollarla, bir yangın alarmı sinyali sıfırlayın.
• Yangın alarm sinyali ağına gönderilen olup olmadığını kontrol edin.
• Tip 2 Tip 1 için 100 saniye içinde ve 240 saniye içinde bir bilgilendirme sinyali başlatın.
• Doğru endikasyon verilir olmadığını kontrol edin.

Deney 2

• Başlatmak ve bir kontrol paneli (CIE) ya da diğer yollarla, bir yangın alarmı sinyali sıfırlayın.
• Yangın alarm sinyali ağına gönderilen olup olmadığını kontrol edin.
• Tip 1 için 100 s sonra bir bilgilendirme sinyali başlatmak ve 240 saniye sonra Tip 2.
• Doğru endikasyon verilir olmadığını kontrol edin.

Deney 3

• Kısa devre anahtarlı iletişim ağı.
• Doğru endikasyon verilir olmadığını kontrol edin.

Deney 4

• şebekeyi ayırın.
• Doğru endikasyon verilir olmadığını kontrol edin.

yönlendirme ekipmanı aşağıdaki testi hata uyarı sinyalleri aktaran işlevi varsa gerçekleştirilecektir:

Deney 5

• Başlatmak ve bir kontrol paneli (CIE) ya da diğer yollarla arıza uyarı yönlendirme ekipmanına bir hata uyarı sinyali sıfırlayın.
• Onun doğru endikasyon verilmişse arıza uyarı sinyali, ağa gönderilen ve kontrol edin.

Çevresel testler

Genel

Birden fazla numune çevre testleri için temin edilebilir. uygulanacak testler Tablo 1 'de gösterilmiştir.                                                                    

Ölçek

Operasyonel veya dayanıklılık  

Madde numarası

Soğuk  İşletme 10.4
Nemli sıcaklık, kararlı durum İşletme 10.5
Darbe İşletme 10.6
Titreşim, sinüsoidal İşletme 10.7
Elektromanyetik uyumluluk (EMC) bağışıklık testleri İşletme 10.8
Besleme voltaj değişimleri İşletme 10.9
Nemli sıcaklık, kararlı durum Dayanıklılık 10.10
Titreşim, sinüsoidal Dayanıklılık 10.11

 

10.3.2 Bir numune için Testleri

Tek bir örnek çevre test için verilirse, numune testlerinin tümüne tabi tutulamaz. Bu, herhangi bir sırayla gerçekleştirilebilir. Bir fonksiyon testi önce ve her çevresel testinden sonra gerçekleştirilecektir. bir çevresel test sonrası fonksiyonel testi aşağıdaki çevresel test öncesi işlevsel test alınabilir.

10.3.3 Birden fazla numune için Testleri

Birden fazla numune çevre testleri için temin edilmesi halinde, test örneklerinin arasında bölünmüş ve herhangi bir sırada gerçekleştirilebilir. Bir fonksiyon testi önce ve her çevresel testinden sonra gerçekleştirilecektir. Her bir numune, bir çevresel test sonrası fonksiyonel testi aşağıdaki çevresel test öncesi işlevsel test alınabilir.

10.3.4 Gereksinimler

10.11 10,4 testleri sırasında numune böyle bir değişiklik bir test prosedürü veya değişiklik bir işlevsel test bir sonucudur gerektirdiği durum dışında, ilgili maddelerde belirtilen fonksiyonel koşullardan herhangi biri durum değişmez.

Numune herhangi bir mekanik hasar, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.10 ve testlerin ardından gözlenen

10.11, bu standardın herhangi zorunlu işlevini tehlikeye olmayacaktır. Fonksiyon kontrolüne tabi olduğunda her numune (10.2 bakınız) doğru olarak cevap vermelidir.

soğuk (operasyonel)

Nesne Testi

Testin amacı, ön görülen hizmet ortamına uygun düşük çevre sıcaklıklarında düzgün çalışması için numune yeteneğini göstermek için.

10.4.2 Test prosedürü

10.4.2.1 Genel

EN 60068-2-1 tarif sıcaklığının giderek değişikliklerle test prosedürleri kullanılır. (EN 60068-2-1 tanımlandığı gibi), test Reklam ısı yayan numuneler için kullanılır ve test Ab olmayan ısı yayma numuneler için kullanılır.

10.4.2.2 İlk muayene

şartlandırma --- önce, fonksiyonel test örneği tabi.

şartlandırma esnasında numunenin

10.4.2.3 Şartlandırma sırasında numunenin durumu

10.1.3 belirtilen numune monte ve uygun güç kaynağı, izleme ve yükleme ekipmanı (10.1.4) bağlayın.

Numune hareketsiz durumda olmalıdır.

10.4.2.4 İklimlşendirme

kondisyon aşağıdaki şiddetini uygulayın:

Sıcaklık: (-5 ± 3) °C

Süre: 16 saat.

10.4.2.5 şartlandırma esnasında Ölçümler

Statüsünde herhangi bir değişiklik tespit etmek için koşullandırma döneminde örneği izleyin. iklimlendirme döneminin son saat boyunca, fonksiyonel test örneği tabi.

10.4.2.6 Final ölçümler

İyileşme süresinden sonra, işlevsel test için numune maruz ve harici ve dahili olarak mekanik hasar görsel olarak kontrol edin.

10.5 Islak ısı kararlı durum (operasyonel)

10.5.1 Nesne Testi

Testin amacı, servis ortamında kısa bir süre için ortaya çıkabilir (yoğunlaşma olmadan) yüksek bağıl nem, doğru olarak çalışması için numune yeteneğini göstermek için.

10.5.2 Test prosedürü

10.5.2.1 Genel

EN 60068-2-78 tarif edilen test prosedürü kullanarak.

10.5.2.2 İlk muayene

şartlandırma önce, fonksiyonel test örneği tabi.

şartlandırma esnasında numunenin 10.5.2.3 Devlet

10.1.3 belirtilen numune monte ve uygun güç kaynağı, izleme ve yükleme ekipmanı (10.1.4) bağlayın.

Numune hareketsiz durumda olmalıdır.

10.5.2.4 İklimlendirme

kondisyon aşağıdaki şiddetini uygulayın:

Sıcaklık: (40 ± 2), °C

Bağıl nem: (93 +2 / -3 ) ,%

Süre: 4 gün.

Sıcaklık stabilitesi kadar ° C iklimlendirme sıcaklık (40 ± 2) numune ulaşıldı öncesi durum, numune su damlacıklarının oluşmasını önlemek için kullanılırlar.

10.5.2.5 şartlandırma esnasında Ölçümler

statüsünde herhangi bir değişiklik tespit etmek için koşullandırma döneminde örneği izleyin. iklimlendirme döneminin son saat boyunca, fonksiyonel test örneği tabi.

10.5.2.6 Final ölçümler

iyileşme süresinden sonra, işlevsel test için numune maruz ve harici ve dahili olarak mekanik hasar görsel olarak kontrol edin.

10.6 Etki (operasyonel)

10.6.1 Nesne Testin

Testin amacı, normal hizmet ortamında sürdürmek olabilir ve uygun dayanma beklenebilecek yüzeyi üzerine mekanik etkilere, ekipmanın bağışıklık göstermektir.

10.6.2 Test prosedürü

10.6.2.1 Genel

EN 60068-2-75 tarif edilen test aygıt ve prosedür uygulanır, Ehb test edin.

10.6.2.2 İlk muayene

şartlandırma önce, fonksiyonel test örneği tabi.

şartlandırma esnasında numunenin 10.6.2.3 Devlet

izleme ve yükleme ekipmanları (10.1.4), 10.1.3 belirtilen numune monte ve uygun güç kaynağına bağlayın.

Numune hareketsiz durumda olmalıdır.

10.6.2.4 Koşullar

Erişim seviyesi 1'de erişilebilen numunenin tüm yüzeylerine etkileri uygulayın.

Üç darbeler herhangi bir noktaya (ler) ine uygulanır olmak üzere tüm bu tür yüzeyler için zarar veya örneğin çalışmasını bozabilen olarak hesaba.

Bakım üç darbeler bir dizi sonuçları müteakip dizi etkilemez sağlamak için alınacaktır. şüphe durumunda, kusur dikkate alınmaz ve daha üç darbeler yeni bir numune üzerinde aynı konumda tatbik edilecektir.

kondisyon aşağıdaki şiddetini uygulayın:
Darbe enerjisi : (0,5 ± 0,04) J,
noktası başına etkilerin sayısı: 3

10.6.2.5 şartlandırma esnasında Ölçümler

Fonksiyonel durumda herhangi bir değişiklik tespit etmek ve üç darbeler sonuçları müteakip dizi etkilemez sağlamak için koşullandırma dönemlerde örneği izleyin.

10.6.2.6 Final ölçümler

dahili ve harici olarak, yumuşatma sonra işlevsel test için numune maruz ve mekanik hasar görsel olarak kontrol edin.

10.7 Titreşim, sinüzoidal (operasyonel)

10.7.1 Nesne Testin

Testin amacı, servis ortamına uygun seviyelerde titreşime ekipman bağışıklık göstermektir.

10.7.2 Test prosedürü

10.7.2.1 Genel

EN 60068-2-6 tarif edilen test prosedürü kullanarak.

NOT Numune, böylece titreşim işletme testi, titreşim dayanıklılık testi ile birleştirilebilir Her bir eksen dayanıklılık testi klima ardından operasyonel test koşullandırmaya tabi tutuldu.

10.7.2.2 İlk muayene

şartlandırma önce, fonksiyonel test örneği tabi.

şartlandırma esnasında numunenin 10.7.2.3 Devlet

izleme ve yükleme ekipmanları (10.1.4), 10.1.3 ve EN 60068-2-47 uyarınca belirtilen numune monte ve uygun güç kaynağına bağlayın.

Numune hareketsiz durumda olmalıdır.

10.7.2.4 Koşullar

numunenin monte düzlemine dik olacak ve bunlardan biri sırayla karşılıklı üç dikey eksen, her titreşim numune Konu. kondisyon aşağıdaki şiddetini uygulayın:

Frekans aralığı: 150 Hz ile 10 Hz,

Hızlanma genlik: 0,981 m / s2 ( 0,1 gn)

Eksen sayısı: 3,

ekseni için tarama çevrimi sayısı: Her bir işlevsel bir durum için 1.

10.7.2.5 şartlandırma esnasında Ölçümler

Fonksiyonel durumda herhangi bir değişiklik tespit etmek için koşullandırma dönemlerde örneği izleyin.

10.7.2.6 Final ölçümler

İşlendikten sonra, işlevsel test için numune maruz ve harici ve dahili olarak mekanik hasar görsel olarak kontrol edin.

10.8 Elektromanyetik (EMC) bağışıklık testleri (operasyonel)

10.8.1 EN 50130-4 tarif edildiği gibi aşağıdaki EMC bağışıklık testleri yapılır:

a) ikmal voltajı değişmeleri şebeke 1);
b) besleme gerilimi düşüşleri ve kesintileri şebeke 1);
c) elektrostatik deşarj;
d) yayılan elektromanyetik alanlar;
e) elektromanyetik alanlar tarafından indüklenen yarattığı parazitler;
f) hızlı geçici patlamaları;
g) yavaş yüksek enerji gerilimi dalgalanmaları.

10.8.2 Madde 10.8.1'deki testleri için aşağıdakiler uygulanacaktır:

a) Başlangıç ve son ölçümlerde çağrısında fonksiyon testi, 10.2 açıklanan işlevsel test edilmelidir
b) istenen işletme durumu olarak 10.1.4 tarif edilir ve ekipmanları hareketsiz durumda test edilecektir
c) üreticinin montaj verileri sadece ekranlı kablolar kullanılması gerektiğine dair belirtmedikçe çeşitli giriş ve çıkışlarına bağlantıları, zırhsız kablolarla birlikte yapılacaktır
d) elektrostatik boşalma testinde, deşarjlar erişim seviyesi 2'de ekipmanın erişilebilir parçalarına uygulanacaktır,
e) hızlı geçici patlama testinde, geçici kapasitif kelepçe yöntemi ile doğrudan enjeksiyon metodu ile ve diğer girişi, sinyal, veri ve kontrol hatları ac şebeke hatlarına uygulanır,
f) Ekipman, giriş veya çıkış, 10.8.1 e daha sonra testler) özdeş türde bir dizi varsa, f) ve g) ve uygulanabilir a) ve b), her tür birine tatbik edilir ise.

NOT Ya da CIE bu testler uygulanabilir olduğu diğer şebeke girişi içerir,: bunlar CIE içine yerleştirilmiş bir PSE uygulanacak şekilde Bu testler dahil edilir (1997 EN 54-4 10.4.1 bakınız).

Ya da yönlendirme cihazı bu testler uygulanabilir olduğu diğer şebeke girişi içerir,: bu yönlendirme ekipmanı içine yerleştirilmiş bir PSE uygulanacak 1 ila Bu testler dahil edilir (1997 4 EN 54- 9.4.1 bakınız).

10.9 Besleme voltaj değişimi (operasyonel)

10.9.1 Nesne Testin

Testin amacı, besleme gerilimi koşulları beklenen aralığı üzerinde doğru bir şekilde çalışması için numune yeteneğini göstermek için.

10.9.2 Test prosedürü

10.9.2.1 Genel

sıcaklık kararlılığı ulaşılana kadar numune 10.9.2.4 belirtilen güç kaynağı koşullarının her tabi tutulamaz ve fonksiyonel analizi yapılmıştır.

10.9.2.2 İlk muayene

şartlandırma önce, fonksiyonel test örneği tabi.

şartlandırma esnasında numunenin 10.9.2.3 Devlet

10.1.3 belirtilen numune monte ve uygun güç kaynağı, izleme ve yükleme ekipmanı (10.1.4) bağlayın.

Numune hareketsiz durumda olmalıdır.

10.9.2.4 Koşullar

aşağıdaki şartları uygula:

Üretici tarafından belirlenen ya da bir entegre PSE bir CIE koşulları EN 54-4 arasında Tablo 1 'de belirtildiği gibi, maksimum giriş geriliminde bir güç) kaynağı: 1997;

1997: üretici tarafından belirlenen minimum giriş voltajında güç b) besleme ya da bir entegre PSE bir CIE koşulları EN 54-4 Tablo 1'de belirtilen.

10.9.2.5 şartlandırma esnasında Ölçümler

Her voltaj koşulu fonksiyonel testi için numune tabi sonra sıcaklık stabilitesi ulaşana kadar besleme gerilimi koşullarında numune Monitör ve.

10.9.2.6 Final ölçümler

şartlandırma sonra fonksiyonel test örneği tabi.

10.10 Islak ısı kararlı durum (dayanıklılık)

10.10.1 Nesne Testin

Testin amacı, (emilmesinden dolayı elektriksel özellikleri, nem, galvanik korozyon içeren kimyasal reaksiyonlarda örneğin değişiklikleri) hizmeti ortamında nem uzun vadeli etkileri dayanma ekipman yeteneğini göstermek için.

10.10.2 Test yöntemi

10.10.2.1 Genel

EN 60068-2-78 tarif edilen test prosedürü kullanarak.

10.10.2.2 İlk muayene

şartlandırma önce, fonksiyonel test örneği tabi.

şartlandırma esnasında numunenin 10.10.2.3 Devlet

10.1.3 içinde gerektiği gibi numune monte ve uygun güç kaynağı, izleme ve yükleme ekipmanı (10.1.4) bağlanır. Numune klima sırasında verilen güçle edilmeyecektir.

10.10.2.4 Koşullar

kondisyon aşağıdaki şiddetini uygulayın:
Sıcaklık: ° C (40 ± 2),
Bağıl nem: (93 +2-3),%
Süre: 21 gün.

Sıcaklık stabilitesi kadar ° C iklimlendirme sıcaklık (40 ± 2) numune ulaşıldı öncesi durum, numune su damlacıklarının oluşmasını önlemek için kullanılırlar.

10.10.2.5 Final ölçümler

iyileşme süresinden sonra, işlevsel test için numune maruz ve harici ve dahili olarak mekanik hasar görsel olarak kontrol edin.

10.11 Titreşim, sinüzoidal (dayanıklılık)

10.11.1 testin amacı

Testin amacı, çevre için uygun seviyelerde titreşim vadeli etkileri dayanma ekipman yeteneğini göstermek için.

10.11.2 Test yöntemi

10.11.2.1 Genel

EN 60068-2-6 tarif edilen test prosedürü kullanarak. NOT

Numune, böylece titreşim dayanıklılık testi, titreşim çalışma testi ile birleştirilebilir

bu da her bir eksende dayanıklılık testi klima ardından operasyonel test koşullandırmaya tabi tutuldu.

10.11.2.2 İlk muayene

şartlandırma önce fonksiyonel testi için numune tabi.

şartlandırma esnasında numunenin 10.11.2.3 Devlet

izleme ve yükleme ekipmanları (10.1.4), 10.1.3 ve EN 60068-2-47 uyarınca gerektiği gibi örnek monte edin ve uygun bir güç kaynağına bağlayın. Numune klima sırasında verilen güçle edilmeyecektir.

10.11.2.4 Koşullar

numunenin monte düzlemine dik olacak ve bunlardan biri sırayla karşılıklı üç dikey eksen, her titreşim numune Konu. kondisyon aşağıdaki şiddetini uygulayın:

Frekans aralığı: 150 Hz ile 10 Hz,

Hızlanma genlik: 4.905 m / sn 2 ( 0,5 g n)

Eksen sayısı: 3,

süpürme çevrimi sayısı: eksen başına 20.

10.11.2.5 Final ölçümler

iklimlendirme konu sonra işlevsel test numunesi ve hem de harici ve dahili olarak mekanik hasar görsel olarak kontrol edin.

Ek B (Normatif)

Alarm ve arıza uyarı için performans gereksinimleri doğrulanması iletim sistemleri

B.1 Genel

Alarm iletim sistemleri (Madde 6) için performans gereksinimleri doğrulama EN 50136-1-1 uygun olarak yapılır: 1998, 6.3 ve şartlar Ek A'da belirtilen

B.2 İletim zamanı

iletim süresi EN 50136-1-1 uyarınca doğrulanmalıdır: 1998, 6.3.2 ve şartlar Ek belirtilen A.

1998, 5.11: Ölçüm EN 50136-2-1 uyarınca yapılacaktır.

B.3 Raporlama zamanı

raporlama süresi EN 50136-1-1 uyarınca doğrulanmalıdır: 1998, 6.3.3 ve 6.3.4 ve şartlar Ek A'da belirtilen

1998, 5.13: ölçüm EN 50136-2-1 göre gerçekleştirilir.

B.4 Durumu

kullanılabilirlik EN 50136-1-1 uyarınca doğrulanmalıdır: 1998, 6.4 ve şartlar Ek A'da belirtilen

Ek C (Bilgi)

Yazılım kontrollü yönlendirme ekipmanları için tasarım gereksinimleri

Yönlendirme ekipmanları, bu standardın zorunlu koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir, ancak üreticiye temin edilir yazılım kontrollü elemanları katılabilmektedir. Buna iyi bir örnek, bir alfanümerik ekran modülü, ancak fiziksel modülleri ve gömülü yazılım (örn işletim sistemleri) hem dahil olmak üzere birçok olasılık vardır. Böyle elemanlar emtia öğeleri ve detaylı yazılım belgelerine (ve donanım tasarımının ayrıntıları) yönlendirme ekipmanları üreticiye mevcut olmayabilir gibi dünya çapında işlem görebilir. Uygun teknolojinin kullanımını yasaklamaya Bu standardın niyeti olmadığını ve bu tür durumlarda dokümantasyon ve 7.10.2 ve 7.10.3 tasarımı için ayrıntılı şartları sürece yeterli bilgi performansı izin verilir, rahat olabilir Değerlendirilmek üzere. Ancak, o tasarlanmış ve ekipman yönlendirme için özel olarak üretilen üçüncü taraflardan ürünler tamamen belgelenmiş ve gereklerini yerine getirmek olduğunu bekleniyor. Üretici eleman kanıtlanmış güvenilirlik ve uygulama için uygun olmasını sağlamak zorundadır. sorusunun altında bileşenleri piyasada serbestçe kullanılabilir ve yeterli alan deneyimi varsa Kanıtlanmış güvenilirlik varsayılabilir (örn ≥ 1 yıl). Ana uygulama ile arabirim açık ve kapsamlı bir şekilde belirtilmesi vardır ve bu belgeler test yetkilisine kullanılabilir olması gerekir.

Program izleme ile 7.10.4 fırsatlar. Yönlendirme ekipmanları (gereklerine herhangi beyan seçenekler dahil) zorunlu fonksiyonlarını yürütmek için program yazılımı gereklidir. Tüm programı yürütme izlenmelidir. İzleme, bir donanım izleme sistemi vasıtasıyla ya da gerçekleştirilebilir, ya da başka bir işlemci ile gerçekleştirilebilir. Program üreticiye verilen elementlerin birden fazla işlemci ve yazılım çalışır yazılımlar içerebilir. izleme derecesi yönlendirme ekipmanları en azından bu standardın gereksinimlerini karşılamak mümkün olmasını sağlamak için yeterli olmalıdır. Bir alfanümerik ekran modülünün durumda, rutin modülüne yazılan veriler tekrar ondan okunabilir kontrol etmek için yeterli olduğu kabul edilir.

7.10.4.5 programı yürütmenin arızası durumunda, yönlendirme ekipmanları güvenli bir devlet girer, gerektirir. Güvenli devlet üreticisi tarafından yanlış izlenim vermek olmamalıdır. Uygulamada, durdurmak ya da otomatik olarak bir program yürütmeyi tekrar başlatması için ya da kabul edilebilir. Bellek bozulmuş olabilir ihtimali varsa, yeniden başlatma yordamı bu belleğin içeriğini kontrol edilmeli ve gerekli verileri çalışan yeniden başlatmak eğer yönlendirme ekipmanı güvenli bir işletim durumuna girer olmasını sağlamak için. Program yürütme başarıyla yeniden bile, kullanıcı olaydan haberdar olması önemlidir. yönlendirme ekipmanları otomatik yeniden başlatma olayın ayrıntılarını kayıt yeteneğine sahip olması için bu nedenle avantajlı olabilir. Her halükarda sistem arızası göstergesi bir manuel müdahale kadar kilitli olması gerekir.
mlanır, ancak zorunlu sinyallerin yanlış aktive olmasına neden olan, ne de değilse yönlendirme ekipmanları operasyonel kalır bir kullanıcıya bir

7.10.5.1 çalıştırılabilir kod ve bu standarda uyması için gerekli veriler, en az 10 yıllık bir süre boyunca sürekli, muhafaza, emniyetli bir çalışma kapasitesine sahiptir bellekte tutulur gerektirir. tekniğin bilinen durumunda, mekanik hareketli parçalar bellek yeterince güvenilir olduğu değildir. Örneğin program ve verilerin depolanması için bantların veya manyetik veya optik veri disklerin kullanımı, bu nedenle bu, Avrupa Standardı hazırlanması sırasında kabul edilebilir olarak düşünülmektedir edilememiştir.
Ek ZA (Bilgi)

AB'nin hükümleri arasındaki ilişki bu standardın maddeleri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106 / EEC)

ZA.1 Kapsam ve ilgili hükümler

Bu standard, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği tarafından CEN Vekalet M / 109 altında hazırlanmıştır.

Bu ek gösterilen bu standardın maddeleri, Avrupa Birliği Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106 / EEC) altında verilen talimatın gereklerini karşılamaktadır.

Bu maddelere uygunluk, bu standardın Madde 1 (Kapsam) 'e göre kullanım amacı için bu standard kapsamındaki yapı ürünü (Yapı Malzemeleri Direktifi ile tanımlandığı gibi) spor bir gerekli kılar; Referans CE (ZA.3 bakınız) işareti ile verilen bilgilere yapılacaktır.

UYARI - Diğer kurallar ve diğer AB Direktifleri bu standardın kapsamına giren ürünlere uygulanabilir.

NOT Bu standarda tehlikeli maddelerle ilgili özel maddelere ek olarak, dikkat

onun kapsamına giren ürünlere geçerli olabilecek diğer gereksinimlere çizilmiş (örneğin Avrupa mevzuatı ve ulusal kanun, yönetmelik ve kararnameler). Tehlikeli

Avrupa ve ulusal hükümlerin bilgilendirici veri tabanı maddeler mevcuttur
EUROPA İnşaat internet sitesi (erişilen vasitasiyla
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm

Bu ek, ZA bu standardın Madde 1 olarak kapsamındaki ürünlere ilişkin olarak aynı kapsama sahiptir. Bu ek, aşağıda gösterilen kullanıma yöneliktir Alarm iletimi ve hata uyarısı yönlendirme ekipmanı CE işaretlemesi için koşulları sağlayan ve uygulanabilir ilgili maddelere tanımlar.

İnşaat ürünü: binalara monte yangın alarm sistemleri için alarm iletim ve arıza uyarı yönlendirme ekipmanı.

Bu standart kapsamındaki alarm iletimi ve arıza uyarı yönlendirme ekipmanının uygunluk doğrulaması

ZA.2.2.3 Fabrika üretim kontrolü

ZA.2.2.3.1 Genel

Fabrika üretim kontrolü (FPC) üretici tarafından yapılacak olan üretimin sürekli iç kontrolüdür. Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler yazılı politika ve prosedürlerin şeklinde sistematik bir şekilde dokümante edilir. Bu üretim kontrol sistemi dokümantasyonu uygunluk değerlendirmesinin ortak bir anlayış sağlamak ve gerekli ürün özelliklerinin başarı ve üretim kontrol sisteminin etkin çalışmasını kontrol edilecek sağlayacaktır.

Fabrika üretim kontrolü bu nedenle operasyonel teknikler ve teknik özellikleri ile ürünün uygunluk bakım ve kontrolünü sağlayan tüm tedbirleri bir araya getirmektedir. Bu uygulama ekipmanı, hammadde ve bileşenleri, işlemleri, makine ve üretim ekipmanları ve bileşenleri malzeme özellikleri de dahil olmak üzere bitmiş ürünler, ölçme, ve bu şekilde elde edilen sonuçların yararlanarak kontrol ve testleri ile elde edilebilir.

ZA.2.2.3.2 Genel gereksinimler

Üretici kurmak, belge ve piyasaya sürülen ürünler belirtilen performans özelliklerine uygun ve numuneler test yazın maruz emin olmak için bir FPC sistemini muhafaza etmek zorundadır. fason gerçekleşir durumlarda, imalatçı ürünün genel kontrolünü elinde ve o söz konusu standarda göre sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli olan tüm bilgileri almasını sağlamak zorundadır. Üretici, üretilen monte paketlenmiş, işlenmiş ve / veya fason tarafından etiketli, tasarlanan ürünün bir parçasını varsa, taşeronun FPC söz konusu ürün için, hesap, uygun içine alınabilir. Onun faaliyetlerinin tüm taşerona üretici hiçbir koşulda taşerona bu sorumlulukları geçecektir.

2000, uygulanabilir: EN ISO aşağıdaki maddelerinde 9001 açıklandığı gibi FPC sistem gereksinimleri yerine getirmek zorundadır.